1931-aisiais Vilniuje nuspręsta įsigyti šveicariškų autobusų

by Lina | 7 balandžio, 2021 4:35 am

1931 m. birželio 6 d laikraštyje „Vilniaus rytojus” pasirodė žinutė, kad Autobusų susisiekimo įmonė „Arbon” gavo koncesiją, ir žadėjo už 3 mėnesių paleisti mieste susisiekimui naujus autobusus. Buvo nuogąstaujama, kad visą vasarą dar teks važiuoti senais autobusais.

Tiesa, birželio mėnesį buvo dar neaišku, ar ilgai provincijoje kursuos autobusai, nes neseniai Varšuvoje įvykęs antras autobusininkų kongresas nutarė nuo birželio mėn. 30 d. sulaikyti autobusų judėjimą visoje Lenkijoje.

Po pusantro mėnesio, liepos 22 d., buvo paskelbta kita informacija, kad liepos mėn. Vilniaus magistrantas sudarė sutartį su „Arbon“, pagal kurią firma žadėjo atgabenti į Vilnių naujus autobusus 1932 m. pradžioje. Nauji autobusai bus „Dancing“ tipo, su 22 sėdimomis vietomis, kurį laiką galėsią kursuoti ir seni autobusai.

Rugpjūčio mėn. 15  d. Vilniaus autobusų bendrovė gavo nurodymą pašalinti iš Vilniaus savo senus autobusus. Jų vietoje pradės važinėti kito gamintojo modernūs nauji autobusai. Tačiau senų autobusų savininkai dar turėjo vilties. Jie ketino prašyti, kad jiems būtų leista „likviduoti” autobusus per 18 mėnesių. Reiškia, „besilikviduodami“ jie dar norėjo uždirbti.

Tą patį mėnesį tame pačiame laikraštyje pasirodė ir kita žinutė. Joje buvo rašoma, kad dėl sunkios materialinės padėties paskutiniu metu mažai kas važinėja autobusais. Jeigu anksčiau kiekvienas autobusas vidutiniškai per dieną turėdavo 100 ir daugiau auksinių (zlotų), tai rugpjūčio antroje pusėje nesurinkdavo ir 60, o mokesčiai buvo gerokai padidinti. Negalėdami sudurti galo su galu, rugpjūčio mėn. 20 autobusų savininkų pasitraukė iš autobusų bendrovės„Spoldzelznia” ir daugiau neketino važinėti.

1931 m. gruodžio mėn. 31 d. spaudoje pasirodė informacija, kad nuo naujų 1932 metų mieste pradės važinėti 36 nauji ARBON bendrovės autobusai. Visi autobusai dideli, ilgi ir patogūs sėdėti. Seni ir apiplyšę autobusai nuo 1932 m. sausio 1 d. nustos važinėti..

1931 m. taksi automobiliams taip pat buvo ne patys geriausi metai.

Kęstutis Pletkus

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-1-2.png
  2. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-3.png
  3. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-6.png
  4. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-7.png
  5. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-5.png
  6. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-4.png
  7. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-3-1.png
  8. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/04/1931-2-1.png

Source URL: http://ebus.lt/1931-aisiais-vilniuje-nuspresta-isigyti-sveicarisku-autobusu/