Mokinys autobuse. Kaip galime užtikrinti jo saugumą keliaujant?

by Lina | 23 rugsėjo, 2021 4:18 am

Kiekvieną dieną tūkstančiai šalies mokinių važiuoja autobusais: į mokyklas ir iš jų, į ekskursijas, į renginius ir t. t. Ar jie važiuoja saugiai? Ar institucijos ir mokyklų bendruomenės deda visas pastangas, kad kelyje vaikai nenukentėtų ir laimingai pasiektų kelionės tikslą?

Rugsėjo 22 d.  apie tai buvo diskutuota Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) iniciatyva  surengtoje diskusijoje „Saugus mokinių keliavimas autobusais – misija įmanoma?“, kurioje dalyvavo Lietuvos savivaldybių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, policijos, Susisiekimo ministerijos bei saugaus eismo institucijų atstovai. Diskusijai skirta diena turi ir simbolinę prasmę – visą savaitę, rugsėjo 16–22 d., visoje Europoje vykdoma socialinė iniciatyva Saugaus eismo dienos, kurią inicijavo Europos kelių policijos tinklas ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).

„2020 m. LTSA statistika rodo, kad kas penktas mokinys, važiuojantis mokykliniu autobusu, neprisisega saugos diržo. Vis dar yra situacijų, kai savo saugumu vaikas negalėjo pasirūpinti vien todėl, kad autobuse saugos diržo tiesiog nebuvo. Mūsų tikslas – kad iki 2023 m. visi mokiniai segėtų saugos diržus, o transporto priemonėse jie būtų įrengti, veikiantys bei paruošti naudoti“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

Diskusijos dalyviai vienbalsiai sutarė, kad realūs pokyčiai įvyks ir keliamus tikslus bus įmanoma pasiekti visiems bendradarbiaujant: tiek savivaldybių atstovams, mokytojams, autobusų vairuotojams ir, be abejonės, mokiniams bei jų tėvams.

Pasak į diskusiją susirinkusių ir aktyviai įsitraukusių savivaldybių atstovų, autobuso vairuotojai būna vieni pirmųjų žmonių, kuriuos vaikai sutinka pakeliui į mokyklą – atokiau gyvenantys mokiniai į autobusą įlipa ir 6 val. ryte. Tad vairuotojų vaidmuo formuojant mokinių saugaus keliavimo autobusais įpročius yra ypač svarbus, nes būtent jie gali paskatinti ir priminti, kad  važiuojant autobusu būtina prisisegti saugos diržus.

Diskusijoje dalyvavusieji sutartinai pabrėžė  – būtina tęsti vaikų švietimą saugaus eismo tema, ugdyti jų atsakomybę ir supratimą, kad saugos diržas autobuse yra saugios kelionės palydovas.

Tarpusavio sutarimą, kad nuo visų indėlio ir bendradarbiavimo priklauso mokinių saugumas, ateityje planuojama įtvirtinti memorandume, kurio turiniui ir pagrindiniams akcentams buvo skirta antroji diskusijos dalis.

Pasak LTSA direktoriaus G. Lukošiaus, LTSA siekia, kad visi pokyčiai saugaus eismo srityje prasidėtų nuo dialogo, todėl prieš kviesdami jį pasirašyti norėjome išgirsti pačių savivaldybių atstovų nuomonę, kokia situacija jų akimis, išgirsti jų siūlymus bei planus. „Diskusija buvo pirmasis žingsnis siekiant bendro tikslo – saugaus mokinių vežimo autobusais. Tikimės, kad memorandumo pasirašymas bus prasidėjusio bendradarbiavimo įtvirtinimas ir paskatinimas realiai prisidėti prie pokyčių“, – po diskusijos sako LTSA direktorius G. Lukošius.

2019 m. LTSA pareigūnai patikrino 72 mokyklinius autobusus, kuriuose 30 proc. važiavusių mokinių nebuvo prisisegę saugos diržų, 2020 m. – 125 autobusus, kuriuose 22 proc. mokinių važiavo nesaugiai.

LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/60099-2/