Pastaruoju metu įregistruoti teisės aktų projektai

23 gruodžio 03:30 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams.

Nutarimo projektas 22-14899(2), 2022 m. gruodžio 19 d.
Dėl projekto „Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimas“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu

Projekto tikslas – iki 2024 m. liepos 1 d. įdiegti Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą (toliau – EKRIS), veikiančią visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įdiegus EKRIS, bus  užtikrintas įmokų už transporto priemonių faktinį naudojimąsi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais mokamais valstybinės reikšmės keliais surinkimas, įgyvendinant Europos Sąjungoje (toliau – ES) taikomus kelių rinkliavos principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, bei susigrąžinta dalis išlaidų, kurios bus naudojamos apmokestinamo valstybinės reikšmės kelių tinklo infrastruktūros statybai, priežiūrai, eksploatavimui ir plėtrai.

Seimo narys E.Sabutis  2022-12-14 registravo Transporto lengvatų įstatymo pakeitimo projektą:

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymo projektu siekiama mokytojams ir pedagogams išlaikyti palankias sąlygas įsigyjant vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo keleiviniais traukiniais bilietą.

Finansų ministerija 2022-12-14 registravo Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir Draudimo įstatymų pakeitimų projektus:

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

Įstatymų projektais siekiama didinti eismo įvykiuose nukentėjusių trečiųjų asmenų apsaugą, sudaryti galimybę nukentėjusiems tretiesiems asmenims gauti eismo įvykyje patirtos žalos atlyginimą, jeigu bankrutuoja Lietuvos Respublikos ir (ar) kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudikas, užtikrinti nukentėjusių trečiųjų asmenų apsaugą susiaurinant sritis, kuriose draudimo nereikalaujama, padidinti mažiausias draudimo sumas ir kt.

Seime 2022-12-23 bus pateikiamas Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 12, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas:

Nr. XIVP-2305

Projektu siekiama ištaisyti netikslumus, susijusius su apibrėžimu, kuriems miestams reikalinga nustatyti ir įgyvendinti mažos taršos zonas miestuose ir mažos taršos zonų nustatymo ir įgyvendinimo terminais bei kuo remtis savivaldybių institucijoms įgyvendinant šią priemonę. Taip pat atsirado poreikis parengti mažos taršos zonų rekomendacijas, todėl Įstatyme reikalinga teisinė nuostata, leidžianti Susisiekimo ministerijai rengti ir tvirtinti mažos taršos zonų rekomendacijas.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka