Ataskaitinėje rinkiminėje profsąjungų konferencijoje – ir apie vidaus sandorius

by Lina | 29 spalio, 2018 5:20 am

Spalio 26-ąją profesinių sąjungų atstovai rinkosi į ataskaitinę rinkiminę konferenciją. Joje dalyvavo Seimo narys Gediminas Vailiauskas, Lauras Stacevičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, UAB „Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, remonto departamento vadovas Valys Venslova ir 25 delegatai.

 

 

 

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paskelbė, kad konferencijoje dalyvauja 25 delegatai iš 30 rinktų. Vadovaujantis įstatais,  Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Pirmininkas pasiūlė pirmininkauti vicepirmininką Saulių Krisiūną, sekretoriauti Jurgitą Dulinskienę. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė. Konferencijos delegatai sugiedojo darbuotojų profesinės sąjungos himną, kuris buvo sukurtas profsąjungos 25-mečiui.

Profsąjungos pirmininkas perskaitė metinį pranešimą, kuriam pritarė konferencijos delegatai.

Revizinės komisijos pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė supažindino delegatus su atliktu revizinės komisijos aktu. Delegatai revizinės komisijos aktui pritarė.

Kauno regioninio cento pirmininkė Jovita Jančiauskienė konferencijos delegatus supažindino su įstatų pakeitimais ir tuo, kad, ryšium su mokesčių reforma, nuo 2019 m. sausio 1 d. mažinamas nario mokestis iki 0,8%.

Profsąjungos pirmininkas pristatė komiteto  ir komisijos narių pakeitimus. Į komiteto nario Gedimino Launikonio vietą siūloma Dangira Pocienė, Gedimino Jasėno – Marius Skrebela, į Jaunimo komiteto pirmininko Antano Jurgaičio – Valentinas Aleksa.

Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė konferencijos nutarimus: „Dėl atlyginimų pakėlimo darbuotojams nuo 2019 m. sausio 1 d.“., dėl profsąjungos komiteto ir komisijos narių išrinkimo ir 2019 m. programos projekto patvirtinimo, „Dėl profsąjungos nario mokesčio sumažinimo nuo 2019 m. sausio 1 d.“, ,,Dėl higieninių sąlygų užtikrinimo vairuotojams maršrutuose“. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė nutarimams.

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis konferencijos delegatams pristatė investicijų projektus dėl autobusų parko atnaujinimo, taip pat nuo lapkričio mėnesio pradedančią veikti mobiliąją programą „Žiogas“. Vadovas taip pat kalbėjo apie darbo užmokesčio didinimą, paminėjo, kad derasi su Kauno miesto savivaldybe, kad vežėjui būtų mokama daugiau už nuvažiuotą kilometrą. Tik tokiu atveju darbuotojams atlyginimai gali būti padidinti. Vėliau įmonės vadovas atsakė į delegatų klausimus.

UAB VVT darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius sakė, kad pagrindinė įmonių problema yra vidiniai sandoriai Seimui patvirtinus Viešųjų pirkimo įstatymą, daugelyje savivaldybių paskelbti viešųjų pirkimų konkursai, kuriuos dabartinės įmonės pralaimi. VVT patvirtinta, kad bendrovės valdyboje galės dalyvauti bendrovės atstovas atstovaujant darbuotojų interesus.

Seimo narys Gediminas Vasiliauskas palinkėjo profesinei sąjungai ir jos pirmininkui ir toliau tinkamai atstovauti bendrovės darbuotojams sprendžiant aktualius klausimus. Naudodamasis proga, įteikė padėkos raštus už visuomeninę veiklą profsąjungos nariams: vicepirmininkui Sauliui Krisiūnui, refrentei Jurgitai Dulinskienei,  autobuso vairuotojui Arvydui Aleksynui ir troleibuso vairuotojai Rimantei Damšauskienei.

Seimo narys Lauras Stacevičius taip pat pasveikino konferencijos delegatus ir darbuotojų profesinę sąjungą. Dėl vidinių sandorių planuoja organizuoti diskusiją Seime, kur bus pakviesti įvairių institucijų pareigūnai. Jo teigimu, reikia tobulinti Viešųjų pirkimo įstatymą, kur būtų numatytas vidutinis darbo užmokestis darbuotojui bei pateikiami metiniai statistiniai finansiniai įmonės rezultatai. Seimo narys įteikė Padėkos troleibuso vairuotojai Nijolei Lipinskienei, autobuso vairuotojui Vytautui Petrauskui, elektrikui Rimui Kmeliauskui, elektrikui Gediminui Jasėnui.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė pasveikino profesinės sąjungos narius. Ji informavo, kad ketvirtadienį parlamentarai, 70 balsų prieš 1 ir susilaikius 16, nusprendė pradėti svarstyti mokestinių įstatymų pataisas, kurios, tikimasi, paskatins įmones gerinti darbuotojų sąlygas ir tokiu būdu mažins mokestinę naštą darbdaviams. Seimui pateikti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimai, numatantys mokesčių lengvatas įmonėms, kurios skirs lėšų darbuotojų socialinei integracijai. Taip pat GPM lengvatą siūloma taikyti tais atvejais, kai darbdaviai sumokėtų už įmonėje dirbančių darbuotojų vaikų poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojo būsto paskolų palūkanas. Lengvatos būtų taikomos, jei tai būtų numatyta įmonės kolektyvinėje sutartyje ar įmonės bei jos darbuotojų atstovų susitarime. Konfederacijos pirmininkė pritarė, kad darbuotojų atstovai būtų paskirti dalyvauti bendrovės valdyboje netaikiant kriterijų dėl išsilavinimo. Konfederacijos pirmininkė palinkėjo geros kloties ir toliau tinkamai atstovaujant darbuotojų interesams.

Remonto departamento vadovas Valys Venslova palinkėjo gero darbo darbuotojų profesinės sąjungos išrinktiems komiteto nariams, kiekvienai konferencijos dalyvei moteriai įteikė gėlių. Konferencijos pirmininkas, baigdamas darbą, palinkėjo profsąjungos nariams gerų darbų.

Bronius Bučelis

 

 

Source URL: http://ebus.lt/ataskaitineje-rinkimineje-profsajungu-konferencijoje-ir-apie-vidaus-sandorius/