Atvykimo ir išvykimo sistemos įdiegimas pasienyje – būtinybė

by Lina | kovo 12, 2020 4:54 am

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius susitiko su Vidaus reikalų ministre Rita Tamašuniene. Vienas svarbiausių susitikimo klausimų – transporto pralaidumo didinimas Medininkų ir Šalčininkų pasienio ruožuose. Abiejuose pasienio kontrolės punktuose formuojasi eilės. Vien per Šalčininkų punktą per metus pravažiuoja apie 382 tūkst. transporto priemonių.

 

 

 

„Turime rasti sprendimus, kad užtikrintume tinkamas darbo sąlygas mūsų pareigūnams, taip pat laiku įdiegti atvykimo–išvykimo sistemą“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Vidaus reikalų ministerijoje vykdoma programa „Naujos ES informacinių sistemų architektūros įgyvendinimas“, viena iš jos dalių – atvykimo–išvykimo sistemos sukūrimas (arba įdiegimas) Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktuose.

„Susisiekimo ministerija ruošiasi atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimui ir iki metų vidurio atliks parengiamuosius darbus reikalingos infrastruktūros įrengimui. Kitas svarbus žingsnis – užtikrinti, kad atsirastų atitinkamas valstybės finansavimas, be kurio negalėsime laiku įvykdyti savo įsipareigojimų“, – teigė susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

Europos Sąjunga jau daug metų siekia pasirūpinti vidaus saugumo stiprinimu. Lietuva yra Europos Sąjungos pasienio valstybė, todėl užtikrinta Lietuvos išorinių sienų apsauga tampa ir ES vidinio saugumo garantu. Veiksminga išorės sienos apsauga užtikrins bendrijos kuriamą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Apie 60 proc. visos Lietuvos valstybės sienos yra ES išorės siena.

Siekiant užtikrinti saugumą, reikia modernizuoti sienos valdymo sistemą. Atvykimo–išvykimo sistema,  padės identifikuoti asmenį jam kertant sieną. Sistema elektroniniu būdu fiksuos trečiųjų šalių piliečių atvykimą į ES šalis, prieš tai jo duomenys bus suvesti į bendrą Europos Sąjungos duomenų bazę. Atvykimo ir išvykimo sistema leistų lengviau nustatyti, kada trečiųjų šalių pilietis atvyko ir išvyko iš ES, ar nepažeidė buvimo terminų. Jei terminai yra pažeidžiamas – tai atsispindėtų ir ES sistemose.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/atvykimo-ir-isvykimo-sistemos-idiegimas-pasienyje-butinybe/