„Automobilininko“ veteranų klubo nariai rinkosi sostinėje

by admin | rugsėjo 8, 2014 4:25 am

Kasmet automobilių transporto klubo „Automo-bilininkas“ nariai rengia išvykas į vis kitus Lietuvos regionus. Jau lankytasi Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Šiais metais eilė rengti susitikimą atėjo klubo nariams iš Vilniaus regiono.

Iš visos Lietuvos susirinkusiems „Automobilininko“ nariams parengta įdomi bei turininga programa. Lankytasi Valdovų rūmuose, surengta ekskursija po Vilnių atviru autobusu, apžiūrėta sostinės savivaldybė.

Visiems didžiulį įspūdį paliko apsilankymas atkurtuose Valdovų rūmuose bei gidės pasakojimas apie rūmų bei Lietuvos istoriją. Buvo įdomu apžiūrėti istorinius eksponatus, sugrįžti į praeitį, pamatyti, kuo ir kaip gyveno mūsų protėviai, kokiais rakandais naudojosi, kokiais rūbais puošėsi Lietuvos didikai.

Kaip žinia, sprendimas atkurti Valdovų rūmus buvo priimtas 2000 ir 2001 m. Darbai pradėti 2002-aisiais, o 2009-ųjų liepą, Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo metais, įvyko jau atkurtų, tačiau iki galo neįrengtų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų simbolinis atidarymas.

Atstatytieji Valdovų rūmai – tai ilgaamžės Lietuvos valstybingumo tradicijos ir tautinio pasididžiavimo simbolis. Toje vietoje, kur stovi atkurtieji rūmai, gyventa jau IV-VIII amžiuje. Medinė gyvenvietė XIII-XIV amžiuje virto galinga ankstyvojo mūro pilimi, o XV-XVI a. sandūroje prasidėjo viduramžiškos gotikinės pilies rekonstrukcija, kuri XVI a. paversta ištaiginga renesansine Naujųjų laikų rezidencija.

XVII a. pradžioje rūmai rekonstruoti ankstyvojo baroko stiliumi. Vilniaus rūmuose tuo metu gyveno Lietuvos ir Lenkijos valdovai, sukaupę garsių meno ir kitų rinkinių bei skleidę naujas kultūrines idėjas visam kraštui. Čia buvo sprendžiamas ne tik Lietuvos, bet ir viso Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos regiono likimas. XVII a. vidurio karo su Maskva metu nusiaubti ir apgriauti rūmai nebebuvo suremontuoti ir nebetarnavo kaip valdovų rezidencija. XVIII–XIX a. sandūroje carinės Rusijos administracijos iniciatyva rūmai nugriauti (išskyrus rytų korpuso dalį). Valdovų rūmų atkūrimo idėja gimė kartu su Lietuvos išsilaisvinimo sąjūdžiu XX a. pabaigoje. Nuo 1987 m. prasidėjo nuoseklūs kompleksiniai tyrimai, kurie tapo rūmų atstatymo pagrindu. Tokia istorija pateikiama oficialiame Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų tinklapyje.

Apžiūrėję valdovų rūmus, „Automobilininko“ nariai sėdo į atvirą autobusą. Jiems surengta net dviejų valandų ekskursija po Lietuvos sostinę, kur gidė įdomiai pasakojo apie kiekvieno pastato ar įžymaus Vilniaus kampelio istoriją.

Vėliau veteranų klubo nariai pakilo į sostinės savivaldybės dvidešimtąjį aukštą, kur tarsi iš paukščio skrydžio atsiveria visas sostinės vaizdas. Po to apžiūrėta posėdžių salė.

Susitikimo įspūdžiai aptarti asociacijos „Linava“ patalpose, kur veteranų klubo narius pasveikino asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius. „Automobilininko“ nariai tradicinį „Ilgiausių metų“ sugiedojo ir neseniai 80 metų jubiliejų atšventusiam pirmajam „Automobilininko“ ir dabartiniam garbės prezidentui Antanui Paškauskui.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

Source URL: http://ebus.lt/automobilinink-veteran-klubo-nariai-rinkosi-sostinje/