Bendrovės „Kauno autobusai“ profesinė sąjunga piktinasi dėl LPS ,,Solidarumas“ kišimosi į bendrovės veiklą

liepos 27 04:40 2017 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Solidarumo“ tinklalapyje paskelbta, kad 2017 liepos 19 d. įmonėje UAB „Kauno autobusai“ lankėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch.

Jas į Kauną pakvietė valdybos narė Edita Morkūnienė, kuri kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl bendrovės stendų. Susitikime, kaip visuomet, dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė. Nagrinėjant Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos skundą dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyr. inspektorė Ligita Klapavščiuk ir generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. Edita Morkūnienė akcentavo, kad jį neturi galimybės pakabinti plakatų, pvz., kviečiančių dalyvauti profesinių sąjungų sąskrydyje ar mitinge, todėl informacija negali pasiekti profesinės sąjungos narių.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė atkreipė direktoriaus dėmesį, kad įmonės administracijos bandymai nustatyti, kokiu būdu profesinės sąjungos turi informuoti savo narius apie savo veiklą, pažeidžia profesinių sąjungų teises. Pirmininkės nuomone, ne administracija, o pati profsąjunga turi nuspręsti, koks būdas yra geriausias apie savo veiklą pranešti savo nariams ir kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos atstovę, prašydama tarpininkauti taikiai išsprendžiant šitą klausimą. Įmonės direktorius pažadėjo dar kartą apsvarstyti šį klausimą ir iki rugsėjo 1 d. atsakyti. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė pažadėjo savo įvertinimą pateikti anksčiau.

UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė iš pasitarimo buvo išprašyti. Reikia pažymėti, kad  UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinėje sąjungoje yra 445 nariai, arba 40%. visų bendrovės darbuotojų, priklausančių darbuotojų profesinei sąjungai. Taigi bendrovėje Darbo taryba nebus kuriama, o darbuotojų atstovavimo funkcijas vykdys UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga.

Primename, kad dar  Kauno apylinkės teismo sprendimu 2016 m. 02 10 d ir Kauno apygardos teismo sprendimu 2016 m. kovo 30 d. Teismai įpareigojo organizuoti bendrovės konferenciją ir darbuotojai suteikė įgaliojimus sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį darbuotojų profesinei sąjungai. Prieš tai LPS ,,Solidarumas“ prie Kauno miesto savivaldybės organizavo mitingą kuriame kėlė nepagrįstus reikalavimus teigdami, kad jų nariai yra diskriminuojami.

Kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2016-04-05 ir, vadovaujantis Darbo kodeksu, galios visiems bendrovės darbuotojams iki 2019 m. sausio 1 d.,  taip pat ir „Solidarumo“ nariams, dirbantiems bendrovėje. Atkreipiame dėmesį, kad ir toliau  kitų profesinių sąjungų lyderių veiksmai peržengia padorumo ir blaivaus proto ribas, kelia nereikalingą sumaištį ir menkina bendrovės įvaizdį viešoje erdvėje. Profsąjungos lyderiai rašo skundus Seimo nariams ir Savivaldybės vadovams teigdami, kad jų narių teisės pažeidžiamos, nes jų teisės yra diskriminuojamos.

Suprantamas 2-ojo parko Kauno transporto įmonių profesinės sąjungos pirmininkės Editos Morkūnienės noras atstovauti bendrovės darbuotojams, tačiau šios profsąjungos narių skaičius tik mažėja, todėl šansų įgyti Darbo tarybos įgaliojimus ir atstovauti visiems bendrovės darbuotojams ši profesinė sąjunga neturės.

Aišku, gyvenimas nestovi vietoje, įsigaliojus Darbo kodeksui, dera užtikrinti tinkamą darbuotojų atstovavimą. Esame inicijavę kolektyvines derybas su bendrovės vadovybę ir sutarę, kad darbo užmokestis ne tik autobusų ir troleibusų vairuotojams, bet ir kitiems darbuotojams didės nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. Turėsime papildyti Darbo apmokėjimo nuostatus, kuriuose privalėsime rasti sprendimą, numatantį darbo užmokesčio indeksavimą visiems darbuotojams.

Taigi įdomūs LPS,,Solidarumas“ vadovybės ir II parko profsąjungų lyderių veiksmai kviestis Valstybinės darbo inspekciją, sprendžiant ir keičiant nustatytą tvarką, kuri suderinta su darbuotojų profesine sąjunga.

Šiuo klausimu kreipiausi į Valstybinę darbo vyr.inspektorių prašydamas paaiškinti, kodėl darbuotojų atstovai darbuotojų profesinė sąjunga ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė buvo išprašyti iš vykusio posėdžio. Taip pat kreipiausi į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, kad LPS ,,Solidarumas“ veiksmai būtų apsvarstyti ir KLPSK Valdybos posėdyje. Reikia paminėti, jog tai – ne vienintelis atvejis, kai Solidarumas kišasi į  Valstybės ir Savivaldybių įmonių ir profesinių sąjungų veiklą, ignoruodami kitų LPSK profesinių sąjungų darbuotojų atstovavimą.

 

Bronius Bučelis