„Busture“ jau dirba nauja įmonės valdyba

by Lina | 24 kovo, 2022 5:00 am

Nuo 2022 m. vasario 15 d. UAB „Busturas“ turi pilnai sukomplektuotą naujai išrinktą įmonės valdybą, kuri dirbs iki kadencijos pabaigos t. y. 2025 m. vyksiančio visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo. Ją sudaro 6 nariai iš kurių 3 nepriklausomi nariai ir 3 atstovai iš Šiaulių miesto savivaldybės. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo ir jų kadencijų skaičius nėra ribojamas. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Įmonės valdyba turi tam tikras atsakomybes bei pareigas, pagrindinės jų:

tvirtini bendrovės veiklos strategiją;

priimti esminius bendrovės sprendimus;

vertinti bendrovės rizikas ir užtikrinti jų kontrolę;

nustatyti informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija;

informuoti akcininkus;

analizuoti ir vertinti bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos organizavimą, finansinę būklę ir kt. finansinius duomenis;

tvirtinti bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

prižiūrėti įmonės valdymą, rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą

Nepriklausoma narė – Jūratė Baltrušaitytė-Glodenė pareigas pradėjo eiti 2021 m. lapkričio 11 d.

Kitos pareigos:

Išsilavinimas:

Jūratė Baltrušaitytė-Glodenė  turi didelę patirtį strateginio planavimo, lyderystės ugdymo, pardavimų ir verslo plėtros, pokyčių valdymo, rinkodaros bei viešųjų ryšių srityse. Taip pat 18 m. darbo aviacijos sektoriuje ir 15 m. vadovaujamo darbo patirties.

https://www.linkedin.com/in/jurate-baltrusaityte/[1]

Nepriklausomas narys – Linas Baužys pareigas pradėjo eiti 2021 m. lapkričio 15 d.

Kitos pareigos:

Išsilavinimas:

Linas Baužys turi daugiau nei 20 metų profesinės darbo patirties susijusios su logistika, transporto priemonėmis ir infrastruktūra, efektyviu jų panaudojimu bei teisiniu reguliavimu. Pastaruosius kelerius metus vadovauja keleivių vežimo traukiniais bendrovei „LTG Link“. Ilgą laiką gyveno bei studijavo Šiauliuose.

https://www.linkedin.com/in/linas-bauzys-98530425/?originalSubdomain=lt[2]

Nepriklausomas narys – Andrius Stankūnas pareigas pradėjo eiti 2022 m. vasario 15 d.

Kitos pareigos:

Išsilavinimas:

Andrius Stankūnas jau tryliktus metus dirba bankinėje sferoje, iš kurių apie pusę laiko vadovaujančiose pareigose. Yra sukaupęs ilgametę patirtį klientų kreditavime. Domėjimosi sritys įmonių vadyboje: finansai, veiklos ir perspektyvų vertinimas, personalo valdymas, klientų aptarnavimas ir kitos.

https://www.linkedin.com/in/andrius-stank%C5%ABnas-08408890/[3]

Valdybos pirmininkė – Vida Lašinienė Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. UAB „Busturas“ valdybos nario pareigas pradėjo eiti 2019 m. rugpjūčio 9 d. Kitos pareigos: UAB Pabalių turgus valdybos narė nuo 2018-11-11.

Išsilavinimas:

Šiaulių miesto savivaldybėje dirba nuo 2012 m. rugpjūčio 6 d., pagrindinės funkcijos: dalyvavimas savivaldybės valdomų bendrovių valdybų veikloje (patirtis 10 metų); Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas; analizė ir savivaldybės teisės aktų rengimas turto mokesčių tarifų, verslo liudijimų kainų ir keleivių vežimo kainų nustatymui.

Valdybos narys – Linas Grikšas Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas.

UAB „Busturas“ valdybos nario pareigas pradėjo eiti 2022 m. vasario 8 d.

Išsilavinimas:

Bendra 16 m. patirtis gamybos, statybos, transporto ir logistikos srityse.

Administracinio darbo stažas savivaldybėje – 12 m., pagrindinė kuruojama sritis- viešasis transportas ir infrastruktūra.

 

Valdybos narė – Laura Bračaitė-Štabokienė Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. UAB „Busturas“ valdybos nario pareigas pradėjo eiti 2021 m. birželio 1 d.

Kitos pareigos: UAB „Saulės dominija“ valdybos narė nuo 2019-12-20.

Išsilavinimas:

Šiaulių miesto savivaldybėje dirba nuo 2019 m. lapkričio mėn., pagrindinės funkcijos: Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ir įstaigų ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas.

Tikime, kad ši kompetentinga ir kupina idėjų įmonės valdyba prisidės prie įmonės strategijos įgyvendinimo bei padės ir toliau tinkamai siekti įmonės tikslų. Jų turima darbinė patirtis bus naudinga kuriant patogų, patrauklų ir visiems prieinamą viešąjį transportą Šiaulių mieste.

„Busturo” informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. https://www.linkedin.com/in/jurate-baltrusaityte/: https://www.linkedin.com/in/jurate-baltrusaityte/
  2. https://www.linkedin.com/in/linas-bauzys-98530425/?originalSubdomain=lt: https://www.linkedin.com/in/linas-bauzys-98530425/?originalSubdomain=lt
  3. https://www.linkedin.com/in/andrius-stank%C5%ABnas-08408890/: https://www.linkedin.com/in/andrius-stank%C5%ABnas-08408890/

Source URL: http://ebus.lt/busture-jau-dirba-nauja-imones-valdyba/