Darnaus judumo planai – galimybė sukurti patogesnį miestą

birželio 10 04:11 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

eis-vlnŠiuo metu Lietuvoje net 90 proc. kelionių atliekama nuosavais automobiliais. Tai – vienas iš prasčiausių rodiklių Europoje. Miestų plėtra – padrika, transporto priemonių parkas – gerokai pasenęs. Tam, kad miestuose būtų patogu visiems gyventojams, siūloma parengti Darnaus judumo miestuose planus (DJMP). Apie tai, kaip juos derėtų rengti, kokią naudą tokie planai atneštų miestui, kalbėta birželio 9-ąją Vilniaus miesto savivaldybėje vykusioje konferencijoje.

„Sąvoka „judumas“ apima ne tik transporto organizavimą, bet ir žmonių įpročių formavimą, jų kaitą. Judumo ribojimas nėra išeitis, tačiau judumas neturi būti skatinamas didinant nuosavų automobilių kiekį.  Transporto sistema turėtų būti patogi bei prieinama visiems“, – sako Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Gražvydas Jakubauskas.

Jo teigimu, Lietuvos miestuose dominuoja stichinė privataus transporto plėtra, viešasis transportas tapo nekonkurencingas, autobusai bei troleibusai – pasenę. Be to, miestai plėtojami stichiškai, žmonės keliasi gyventi į priemiesčius, tai trukdo sukurti efektyvią viešojo transporto sistemą.

„Būtina mažinti priklausomybę nuo kelionių automobiliu, pokyčiai turėtų būti tvaresnės miestų transporto sistemos link. Reikia formuoti darnius judumo įpročius, sparčiau diegti intelektines sistemas ir pan.“, – teigė G. Jakubauskas.

Pasak jo, Lietuvoje DJMP siūloma parengti miestams, turintiems daugiau nei 25 tūkst. gyventojų bei miestams, turintiems kurorto statusą. „Norėčiau pabrėžti: šie planai nėra privalomi. Miestai Europos Sąjungos paramą autobusų parkams atnaujinti gaus ir neparengę tokių planų. Tačiau esama įvairių niuansų, todėl siūlyčiau pasinaudoti tokia galimybe sukurti darnų savo miesto ateities transporto scenarijų“, – sakė G. Jakubauskas.

Susisiekimo ministerijos atstovas taip pat pristatė DJMP rengimo gaires, remtinas veiklas.

„Rengiant planus, negalima neatsiklausti visuomenės nuomonės, ko nori žmonės. Galbūt jie pageidauja daugiau dviračių takų, pėsčiųjų zonų, patogesnio viešojo transporto ar pan. Parengtas DJMP – tai įrankis sistemingai darnaus judumo politikai miestuose vykdyti. Plane turėtų atsispindėti susisiekimo infrastruktūros siekiamybės iki 2020-ųjų“, – sako G. Jakubauskas.

Jo teigimu, DJMP turėtų būti skirtas užtikrinti darnių ateities transporto scenarijų kūrimą, mažinti neigiamą automobilizacijos poveikį, keisti judumo įpročius ir elgseną, tokiu būdu sukuriant geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų prieigose, socialinę įtrauktį ir susisiekimą visomis transporto rūšimis.

DJMP taip pat turėtų būti numatyta ir ES Baltosios knygos tikslų įgyvendinimo strategija miestų rodiklių kontekste – „nulinės vizijos” įgyvendinimas, vidaus degimo varikliais varomų automobilių kiekio mažinimas, viešojo transporto skatinimas ir pan.

Darnaus judumo miestuose planai turėtų būti suderinti su jau galiojančiais ir rengtinais teritorijų planavimo dokumentais, plėtros programomis, strategijomis.

Parengti planams bus skiriamos ES lėšos.

Su JASPERS programa, remiančia DJMP Europos Sąjungoje, supažindino JASPERS atstovas Varšuvoje. Jis kalbėjo, kokią paramą miestai galėtų gauti per JASPERS programą, kokios veiklos gali būti finansuojamos.

„Miestams būtina turėti DJMP. Tai – ne teorija, o praktika, galimybė įvertinti, kas miestuose yra ir ko trūksta“, – kalbėjo JASPERS atstovas.

Pasak jo, viešasis transportas Lietuvoje išplėtotas kur kas prasčiau nei kaimyninėse šalyse. „Svarbu pasiekti, kad kuo daugiau žmonių rinktųsi viešąjį transportą. DJMP ir padeda planuoti priemones, kurios padėtų pritraukti į viešąjį transportą kuo daugiau žmonių“, – kalbėjo JASPERS atstovas.

Pranešėjo teigimu, viešojo transporto parkas Lietuvoje pasenęs, lėšų autobusų įsigijimui kofinansuoti neskiriama. „Šalių, kur viešojo transporto situacija būtų tokia prasta, nėra daug. Todėl būtina galvoti apie planus šioje srityje. Deja, tačiau jei nebus kofinansavimo iš ES, planai gali ir likti planais. Tai – silpnoji vieta, apie kurią derėtų pagalvoti rimčiau“, – sakė JASPERS atstovas.

Jo teigimu, nederėtų kurti nerealių planų, tokių kaip metropoliteno diegimas Lietuvoje. „Manau, tai būtų idealistinė vizija, atėjusi iš sovietinių laikų, kuomet visos sostinės projektuotos vienodai. Pirmiausia derėtų gerai apskaičiuoti, ar transporto sistema atsipirks, ar ją išlaikyti nebus pernelyg brangu“, – kalbėjo JASPERS atstovas. Sumanius diegti tramvajaus linijas, taip pat vertėtų viską gerai apskaičiuoti.

Turint transporto judumo strategiją, galima numatyti labai efektyvias priemones, kaip iš esmės pagerinti eismo situaciją miestuose. „Atskirtos specialios juostos viešajam transportui – tai ir nebrangu, ir efektyvu. Tačiau tai turėtų būti politinis sprendimas“, – kalbėjo JASPERS atstovas.

Jis taip pat ragino samdyti gerus konsultantus, kad planai būtų tinkamai parengti.

Gerosios praktikos galimybių studiją pristatė Gdynės miesto tarybos narys, Gdansko universiteto docentas Marcinas Wolekas. Gdynės mieste DJMP kūrimo darbai jau įpusėti.

„Svarbiausia – piliečių ir visų suinteresuotų asmenų įtraukimas į DJMP kūrimą. Nederėtų pateikti visuomenei baigto projekto, svarbu į jo kūrimą įtraukti bendruomenę“, – sakė M. Wolekas.

Pasak jo, Lenkijos miestai privalo parengti transporto planus, tačiau į juos įtraukta tik viešojo transporto plėtra. „Judumo planai apima daugiau aspektų. Šis planas – tarsi išeities pozicija, kokio judumo tikimasi miestuose“, – kalbėjo M. Wolekas.

Jis taip pat pasakojo apie mieste atliktus tyrimus, jų rezultatus. „Darnaus judumo miestuose planai – tai ne tik transporto eismas. Tai – ir erdvė, ir žmonių gyvenimo pagerinimas, racionalus pasirinkimas, kas judėjimas būtų geresnis“, – teigė pranešėjas.

Konferencijos dalyviai diskutavo apie tai, kaip pasinaudoti DJMP kūrimo galimybėmis Lietuvoje.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka