Daugpilio vežėjai pirks naujus tramvajus

by admin | kovo 8, 2013 5:02 am

Daugpilio įmonei „Tramvaju uzņēmums’’ leista įsigyti dvylika naujų tramvajų pagal projektą „Daugpilio miesto tramvajų transporto infrastruktūros renovavimas“.

Paskelbus viešųjų pirkimų konkursą, gauti du pasiūlymai. Naudingesniu pripažintas Baltarusijos ir Latvijos tiekėjų („Holdingo „Belkommunaš“ valdymo kompanija“ ir SIA ,,Agmen Consulting Bureau“) pasiūlymas. Planuojama sutarties suma be PVM – 4 614 312 latų.

Projektas įgyvendinamas remiantis programa „Infrastruktūra ir paslaugos“. 83,11 proc. lėšų skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Parengė Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/daugpilio-vejai-pirks-naujus-tramvajus/