Dėl sąlyčio su COVID-19 sergančiaisiais ir atvykusiems iš užsienio izoliuotiems asmenims nedarbingumo pažymėjimus išduos NVSC

by Lina | sausio 19, 2022 4:59 am

Pasikeitus izoliacijos bei nedarbingumų išdavimo tvarkai, nedarbingumo pažymėjimus izoliuotiems asmenims nuo šio pirmadienio išduos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Iki šiol sąlytį su COVID-19 sergančiaisiais turėjusiems arba iš užsienio grįžusiems asmenims privalomos izoliacijos atveju nedarbingumo pažymėjimą išduodavo šeimos gydytojai po to, kai NVSC pateikdavo jiems pažymas apie privalomą izoliaciją. Nuo šiol tokių pažymų nebelieka, o sąlytį turėję asmenys, taip pat iš užsienio grįžę asmenys, kuriems privaloma izoliuotis, dėl nedarbingumo turi kreiptis į NVSC patys.

Endnotes:
  1. epidemiologinę anketą.: https://atvejis.nvsc.lt/
  2. keleivio anketą : https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
  3. atvejo anketą: http://https//atvejis.nvsc.lt
  4. NVSC interneto svetainės puslapyje: http://nvsc.lrv.lt/nedarbingumas
  5. Kiti prašymų pateikimo būdai: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-pakeisti-izoliacijos-vieta/kiti-prasymu-teikimo-budai
  6. Kiti prašymų pateikimo būda: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-pakeisti-izoliacijos-vieta/kiti-prasymu-teikimo-budai
  7. i: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-pakeisti-izoliacijos-vieta/kiti-prasymu-teikimo-budai

Source URL: http://ebus.lt/del-salycio-su-covid-19-serganciaisiais-ir-atvykusiems-is-uzsienio-izoliuotiems-asmenims-nedarbingumo-pazymejimus-isduos-nvsc/