Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetis – už kokybišką atstuminę kelių rinkliavos sistemą

by Lina | 26 lapkričio, 2021 4:46 am

Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos (ATISE) pakomitetis kartu su Seimo laikinosios grupės „Skaitmeninė Lietuva“[1] atstovais lapkričio 22 d. posėdyje diskutavo apie Lietuvoje pasirinktos atstuminės kelių rinkliavos sistemos (e-tolling) modelį.

„Pasisakome už kokybiškos atstuminės kelių rinkliavos sistemos įdiegimą Lietuvoje, nes tai pritrauks dešimtis papildomų milijonų kelių infrastruktūrai Lietuvoje tvarkyti ir bent keliskart padidins įplaukas į biudžetą. Tikimės, kad sistemos kūrimo ir diegimo procesas vyks skaidriai ir kad sistema bus įdiegta laiku, iki Seime įstatymu nustatyto termino – 2023 m. sausio 1 d. Naudotis e-tolling sistema turi būti paprasta visų šalių vežėjams, o įdiegta sistema turėtų užtikrinti teisingą rinkliavų už naudojimąsi kelių infrastruktūra surinkimą. Atidžiai stebime šios sistemos diegimo procesą, nes pakomitečio nariams kyla abejonių dėl sistemos įdiegimo nustatytu terminu“, – pabrėžė pakomitečio  pirmininkas Andrius Kupčinskas.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Intelektinių ir informacinių technologijų departamento direktorius Darius Ražinskas pristatė pasirinktos e-tolling sistemos modelio privalumus ir  pagrindinius jos veikimo principus. Anot D. Ražinsko, „šiuo metu naudojamas laikinis mokestis e-vinjetė yra socialiai neteisingas ir neproporcingas mokestis, neleidžia kompensuoti realiai padaromos žalos keliams; diskriminuoja naudotojus, kai už trumpą nuvažiuotą atstumą sumokamas nepagrįstai didelis mokestis, iškraipo konkurenciją ir sudaro palankesnes sąlygas vežėjams, kurių transporto priemonės Lietuvos keliais nuvažiuoja daugiau kaip 200 km per parą, o planuojama diegti e-tollling sistema šias problemas išspręs“.

Posėdžio dalyviai, išklausę pateiktą informaciją, aptarę planuojamos e-tollling sistemos modelį, naudojimosi šia sistema galimybes ir problemas, kurios gali kilti trečiųjų šalių vežėjams, pravažiuojantiems Lietuvą ar dirbantiems Lietuvoje, apsvarstę padėtį, kuri susidarė teismuose įstrigus ginčams dėl e-tolling sistemos diegimo, nutarė raštu pateikti klausimus apie e-tolling sistemos modelį Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. Seimo laikinosios grupės „Skaitmeninė Lietuva“: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38944&p_k=1

Source URL: http://ebus.lt/ekonomikos-komiteto-aukstuju-technologiju-inovaciju-ir-skaitmenines-ekonomikos-pakomitetis-uz-kokybiska-atstumine-keliu-rinkliavos-sistema/