ES transporto ministrų vaizdo konferencijoje – COVID-19 krizės sprendimo klausimai

balandžio 30 04:23 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Atsižvelgdami į COVID-19 sukeltą krizę, šiandien Europos Sąjungos transporto ministrai vaizdo konferencijoje aptars naujų COVID-19 priemonių įgyvendinimo transporto srityje galimybes, papildomas skubias priemones valdyti esamą padėtį bei ateities planus ir galimybes koordinuotai dirbti švelninant karantino priemones. Lietuvos poziciją šiais klausimais pristatys susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

 

 

Europos aviacijos sektoriui atsidūrus sudėtingoje padėtyje, intensyviai ieškoma priemonių padėti aviakompanijoms sprendimais, kurie nekeltų problemų vartotojams, oro linijų keleiviams. Nemažai oro linijų siūlo keleiviams ne pinigus už neįvykusius skrydžius, o vaučerį būsimai kelionei. Lietuva primena, kad keleiviams turi būti paliekama pasirinkimo teisė tarp šių dviejų būdų.

„Keleiviams gali būti siūloma pasinaudoti vaučeriais, tačiau jie jokiu būdu neturėtų tapti privalomi, – sako susisiekimo ministras J. Narkevič. – Europoje ir pasaulyje oro transporto sektoriui gelbėti dedamos didelės pastangos, skiriamos valstybės pagalbos priemonės, finansinė parama. Todėl prieš priimant galutinius sprendimus svarbu pamatyti platesnį visų jau taikytų priemonių vaizdą, o vežėjams susiduriant su sunkumais galima svarstyti mokėjimo atidėjimą.“

ES transporto ministrai taip pat spręs su kelių transportu susijusius klausimus. Kelių transportu visos Europos gyventojams pristatomos maisto bei kitos prekės, todėl svarbu, kad eismas vyktų sklandžiai ir prekės be trikdžių pasiektų numatytą tikslą.

Ministro nuomone, nors būtina spręsti klausimus dėl licencijų galiojimo pratęsimo, vairavimo ir poilsio laikotarpių harmonizavimo ES lygiu, vis dėlto dabar daug svarbiau spręsti esmines, sveikatos apsaugos problemas. „Šiuo metu didžiulė problema yra ta, kad vairuotojai negali ilsėtis viešbučiuose, todėl mes siūlome įteisinti pataisas ir leisti jiems savaitinį poilsį vilkikų kabinose“, – sako susisiekimo ministras J. Narkevič.

Europos Parlamento nariams yra pateiktas prašymas priimti teisingus sprendimus koreguojant ES „Mobilumo“ paketo nuostatas. „Vežėjai turės prisitaikyti prie „Mobilumo paketo“ nuostatų, o tai kainuos. Bet kokiu atveju manome, kad Europos Komisija, atlikdama poveikio vertinimą, turi atsižvelgti į krizės padarinius šiam sektoriui“, – sako ministras J. Narkevič. Jis pabrėžia, jog būtent transporto sektorius turėtų žengti pirmą žingsnį išvedant ekonominį gyvenimą iš krizės, užtikrinant sklandų visų kitų ekonomikos sričių sugrįžimą į normalų gyvenimą – prie to prisidės skrydžių, kelionių sausuma ir jūra atnaujinimas.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka