Europos energetikos pertvarka įsibėgėja

vasario 02 05:09 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Šiandien Europos Komisija paskelbė antrąją energetikos sąjungos būklės ataskaitą, kurioje apžvelgiama, kaip įgyvendinama 2015 m. vasario 25 d. Europos Komisijos priimta Energetikos sąjungos strategija ir kokia pažanga padaryta nuo 2015 m. lapkričio 18 d., kai buvo paskelbta pirmoji ataskaita apie energetikos sąjungos įgyvendinimą.

 

Energetikos sąjungos strategija priimta, siekiant skatinti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, plėtojant saugią ir konkurencingą ekonomiką. Iš šiandien paskelbtos ataskaitos matyti, kad sėkmingai įgyvendinami užsibrėžti tikslai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinti energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. ES sėkmingai įgyvendina savo energetikos ir klimato politikos tikslus ir įsipareigojimą iki 2030 m. visuose ekonomikos sektoriuose kolektyviai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 40 proc., palyginti su 1990 m.

2016 metais buvo tęsiamos ir stiprinamos kelios ES perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos kryptys. 2016 m. liepos 20 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 2021–2030 m. rodiklių bei mažataršio judumo strategiją, kurioje nurodė kryptį, kaip ES mastu remti mažataršes ir visai netaršias transporto priemones ir alternatyvų mažataršį kurą.  2016 m. lapkričio 30 d. EK pristatė švariosios energetikos pasiūlymus, kuriais siekiama pirmenybę teikti energijos vartojimo efektyvumui, ES tapti atsinaujinančiosios energijos srities pasaulio lydere ir sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams.

Europos Komisijos paskelbtais duomenimis, 2015 m. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmesta 22 proc. mažiau nei 1990 m. 2014 m. duomenimis, atsinaujinančiųjų išteklių energija sudarė 16 proc. ES bendro galutinio suvartojamo energijos kiekio. Kita svarbi tendencija – ES toliau sėkmingai atsieja savo ekonomikos augimą nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. 1990-2015 m. visos ES bendrasis vidaus produktas išaugo 50 proc., o bendras išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo 22 proc.

Europos Komisijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka