Europos Komisija pristato pažangą, padarytą įgyvendinant kovos su klimato kaita iniciatyvas

rugsėjo 29 04:40 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Europos Komisija Niujorke 2018 m. Vienos planetos aukščiausiojo lygio susitikime pasaulio lyderius supažindino su pažanga, padaryta įgyvendinant kovos su klimato kaita iniciatyvas. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius pristatė veiksmus, kurių imtasi siekiant paremti anglis intensyviai naudojančius ir daug anglies dioksido išskiriančius Europos regionus, taip pat bendradarbiavimą su miestais siekiant sparčiau diegti švarias technologijas. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis supažindino su gegužės mėn. Europos Komisijos pateiktais pasiūlymais, kuriais ES finansų sektoriui sudaromos sąlygos siekti žalesnės ir švaresnės ekonomikos, taip pabrėždamas, kaip svarbu, kad tvarus finansavimas taptų nauja norma. Europos Komisijos narys N. Mimica paskelbė apie 10 mln. EUR įnašą Ramiojo vandenyno regionui pagal jungtinę iniciatyvą suburti tarptautinę koaliciją, padėsiančią regionui prisitaikyti prie klimato kaitos keliamų iššūkių ir padidinti regiono atsparumą jai.

 

 

Plačiau apie keletą Europos Komisijos iniciatyvų:

Įgyvendinant kovo mėn. Europos Komisijos pristatytą Tvaraus finansavimo veiksmų planą, skirtą tvarių investicijų ir tvaraus augimo finansavimui sutelkti, gegužės mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą susitarti dėl ES masto klasifikavimo sistemos, arba taksonomijos, pagal kurią bus bendrai apibrėžta, kas yra tvaru ir kas – ne. Tai padėtų investuotojams lengvai atpažinti ir finansuoti klimatą tausojančią veiklą. Taksonomija taip pat leis parengti žaliųjų finansinių produktų, žaliųjų obligacijų ir žaliųjų fondų ES ženklinimą

Įgyvendindama netaršaus, susietojo ir konkurencingo susisiekimo iniciatyvą Europos Komisija gegužės mėn. pateikė Europos transporto sektoriaus modernizavimo iniciatyvas. Jos apima integruotą ateities kelių eismo saugos politiką ir transporto priemonių bei infrastruktūros saugumo priemones; pirmuosius sunkiųjų krovininių automobilių išmetamo CO₂ kiekio standartus; strateginį baterijų kūrimo ir gamybos Europoje veiksmų planą ir perspektyvinę susietojo ir automatizuotojo susisiekimo strategiją. Šios iniciatyvos vykdomos kviečiant teikti pasiūlymus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, pagal kurią galima skirti 450 mln. EUR valstybėse narėse vykdomiems projektams, kuriais prisidedama prie kelių eismo saugos, skaitmeninimo ir daugiarūšio transporto, remti.

Struktūrinės paramos veiksmais anglis intensyviai naudojančiuose ir daug anglies dioksido išskiriančiuose regionuose teikiama specialiai regionams pritaikyta parama siekiant modernizuoti regionų ekonominį modelį ir kartu sušvelninti perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų socialinį poveikį.

Siekdama tikslo investuoti į švarias pramonės technologijas ES ketina pasinaudoti savo, kaip pradininkės kuriant ir diegiant švarios energetikos inovacijas, pranašumu ir padidinti pagal programą „Horizontas 2020“ skirtas lėšas nuo maždaug 1 mlrd. EUR 2015 m. iki 2 mlrd. EUR 2020 m. ES vadovaujant tarptautinei iniciatyvai „Misija – inovacijos“, 23 stipriausios ekonomikos šalys padarė didelę pažangą siekdamos tikslo per penkerius metus padvigubinti savo viešąsias lėšas švarios energetikos srities moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Be to, bent 40 proc. projektų, kuriuos naudodamasis Europos strateginių investicijų fondu finansuoja Europos investicijų bankas, dabar turėtų padėti vykdyti ES klimato ir energetikos politikos įsipareigojimus.

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka