Europos Komisijos pateikti „Mobilumo paketo“ pasiūlymai

liepos 11 04:24 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2017 m. gegužės 31 d. Europos Komisija (EK) pristatė kelių transportui skirtą iniciatyvų rinkinį „Judi Europa“ arba dar kitaip vadinamą „Mobilumo paketą“, kurį sudaro 8 pasiūlymai dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų keitimo. „Mobilumo paketu“ siekiama užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas ir socialinį teisingumą, sumažinti administracinę naštą verslui, pereiti prie švarios energijos vartojimo ir skaitmenizavimo. Asociacijos narius kviečiame susipažinti su „Mobilumo paketo“ pasiūlymais, kurie pateikti žemiau.

Reglamento Nr. 561/2006 dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamento Nr. 165/2014 dėl vietos nustatymo tachografais keitimas;

Direktyvos Nr. 2006/22/EB dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų keitimas, į ją perkeliant konkrečias su Direktyva Nr. 96/71/EB ir Direktyva Nr. 2014/67/ES susijusias kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisykles;

Reglamento Nr. 1071/2009 dėl bendrųjų profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisyklių ir Reglamento Nr. 1072/2009 dėl patekimo į rinką taisyklių keitimas;

Direktyvos Nr. 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais keitimas;

Direktyvos Nr. 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (Eurovinjetės direktyva) keitimas;

Direktyvos Nr. 2004/52 dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus keitimas;

Reglamento dėl sunkiasvorių transporto priemonių CO2 emisijų ir kuro suvartojimo monitoringo keitimas;

Direktyvos Nr. 202/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo keitimo (anglų k.).

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka