Europos komisijos rekomendacijos vairuotojams

spalio 26 04:25 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-toks4Europos Komisija, siekdama pagerinti taisyklių, susijusių su vairavimo ir poilsio režimu, efektyvumą ir nuoseklumą, pateikė rekomendacines pastabas Nr. 7 ir Nr. 8 dėl 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 (toliau – Reglamentas Nr. 561/2006) 8 straipsnio 2 ir 5 dalių, 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 165/2014 29 straipsnio ir Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo priedo 13 straipsnio 3 dalies.

Rekomendacinėje pastaboje Nr. 7 pateikiamas Reglamento Nr. 561/2006 8 straipsnio 2 dalyje vartojamos sąvokos „per kiekvieną 24 valandų laiko tarpą“ išaiškinimas. Vadovaujantis šios rekomendacijos nuostatomis, kontrolės kelyje metu, nustačius pažeidimų, padarytų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį, už kiekvieną iš jų bus taikoma administracinė atsakomybė. Rekomendacinėje pastaboje Nr. 8 pateikiamas išimtinių atvejų, kai leidžiama vairuoti be vairuotojo kortelės, išaiškinimas.

Rekomendacijoje nurodoma, kad jei vairuotojo kortelė pažeidžiama, jos veikimas sutrinka, ji pametama ar pavagiama, vairuotojas gali 15 kalendorinių dienų arba ilgesnį laiką vairuoti transporto priemonę be vairuotojo kortelės tik pateikęs atitinkamą įrodymą, kad vairuotojo kortelės pateikti ar naudoti negali. Įrodymas gali būti policijos protokolas apie pavogtą ar pamestą kortelę, oficialus pranešimas apie tokį įvykį vairuotojo kortelę išdavusiai institucijai arba prašymo pateikimas pagaminti naują vairuotojo kortelę. Pažymime, kad tokiais atvejais vairuotojas privalo kontrolės metu pateikti spaudinius ir kitus ranka darytus įrašus, kuriuose būtų užfiksuota išsami informacija apie transporto priemonę, vairuotojo tapatybės informacija, nurodyti darbo, poilsio, kitų darbų atlikimo, buvimo darbo vietoje laikotarpiai.

Primename, kad pranešti apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę galima internetu. Daugiau informacijos apie vairuotojo kortelę galite rasti Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimas“ esančiame konsultacijų medyje temoje „Tachografų kortelės“.

Su rekomendacinėmis pastabomis Nr. 7 ir Nr. 8 lietuvių kalba galima susipažinti Europos Komisijos interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/guidance_notes_en.htm

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka