Europos Sąjungos parama valstybėms kovojant su koronavirusu

balandžio 07 05:00 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Europos Sąjungai (ES) vis labiau telkiantis beprecedentiniam socialiniam ir ekonominiam atsakui į COVID-19 pandemijos sukeltą krizę, gyvybiškai svarbus yra valstybių narių solidarumas ir melagingos informacijos atskleidimas. Šiuo metu ES valstybės narės jau pradeda taikyti savo patvirtintas fiskalines priemones neigiamam ekonominiam poveikiui riboti. Bendras ES fiskalinis atsakas ekonomikai palaikyti 2020-aisiais vidutiniškai turėtų sudaryti 2,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Likvidumo paramos programos sudarys daugiau nei 13 proc. BVP.

 

Apie 2,77 trln. eurų – toks šiandien yra bendras finansinis paketas, kurį socialinių ekonominių pandemijos krizės pasekmių pašalinimui planuoja skirti ES valstybės ir Europos Komisija (EK). Tai pabrėžė bendrame Europos reikalų ir Užsienio reikalų komiteto posėdyje dalyvavę Seimo ir Europos Parlamento nariai, išklausę EK atstovybės Lietuvoje vadovo Arnoldo Pranckevičiaus pateiktos informacijos apie Europos Sąjungos atsaką į COVID-19 pandemiją.

Pradėdamas pranešimą EK atstovybės vadovas atkreipė dėmesį, kad būtina kovoti su dezinformacija, kuri sklinda iš Rusijos, neva ES nesiima veiksmų kovojant su pasaulį apėmusia pandemija. Iki šiol atskleista, paskelbta ir interneto svetainėje www.EUvsDisinfo.eu atnaujinta daugiau kaip 110 dezinformacijos naratyvų apie koronavirusą. Pandemija tapo puikia terpe tiems, kurie siekia sumenkinti ES vertę piliečiams ir supriešinti valstybes nares.

A. Pranckevičius pristatė, kad ES atsakomieji veiksmai kovojant su pandemija yra išties reikšmingi ir apima sveikatą, sienų valdymo ir judėjimo, ekonomines priemones, mokslinių tyrimų, tarp jų – vakcinos mokslinių tyrimų, skatinimą ir kovą su dezinformacija. Šiuo laikotarpiu Europai itin svarbus solidarumas ir parama valstybėms narėms.

Nemažiau svarbus – finansinis impulsas kovojant su COVID-19. Jam komitetų posėdyje skirta ypač daug dėmesio. Patvirtintas EK pasiūlymas dėl 37 mlrd. eurų investicijų iniciatyvos. Tam skirtos nepanaudotos sanglaudos politikos lėšos, o iniciatyva įgyvendinama paankstinant išlaidas ir nukreipiant jas kovai su koronavirusu:

apie 8 mlrd. eurų nepanaudotų ES sanglaudos politikos lėšų, kurias valstybės narės gali pasilikti, o ne grąžinti ES; 29 mlrd. eurų bendras finansavimas iš ES biudžeto.

Be to, EK siūlo leisti, kad valstybės narės su koronavirusu susijusioms išlaidoms panaudotų iki 28 mlrd. eurų, kurie buvo skirti išlaidoms pagal 2014–2020 m. struktūrinį finansavimą, bet dar nepaskirti projektams.

Europos investicijų banko grupė sieks skirti 20 mlrd. eurų papildomų investicijų mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) panaudodama dalį nuosavų ir dalį ES biudžeto lėšų.

EK suteiks 1 mlrd. eurų ES biudžeto garantiją Europos investicijų fondui, kad būtų galima užtikrinti MVĮ likvidumą, iš viso sutelktiant 8 mlrd. eurų ir skirti pagalbą bent 100 000 įmonių.

EK sutelkė beveik 140 mln. eurų vakcinoms, naujiems gydymo būdams, diagnostiniams tyrimams ir medicinos sistemoms kurti, kad užkirstų kelią koronaviruso plitimui ir išgelbėtų gyvybes.

EK ekonomines priemones papildys Europos Centrinio Banko 750 mlrd. eurų vertės speciali privačių ir viešųjų vertybinių popierių pirkimo programa, kuri prisideda prie jau anksčiau patvirtintos 120 mlrd. eurų vertės programos.

Siekiant užtikrinti, kad per pandemiją ES nenutrūktų krovinių judėjimas, 2020 m. kovo 23 d. EK paskelbė valstybėms narėms skirtas gaires dėl žaliųjų koridorių, kad visoje ES būtų užtikrintas greitas ir nenutrūkstamas prekių srautas ir išvengta spūsčių pagrindiniuose vidaus sienos perėjimo punktuose.

Posėdyje diskutuota, kad pandemijos akivaizdoje pasidarė aišku, jog ES siekiai ir auganti jos atsakomybė nebegali būti adekvačiai finansuojama turimais finansiniais ištekliais, todėl reikalingas didesnis ES biudžetas. Posėdžio dalyviai pabrėžė, kad būtent dabar turime puikią progą tai iš naujo akcentuoti Lietuvos Respublikos pozicijoje derantis dėl kitos daugiametės finansinės programos.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka