Galimybė mažoms ir vidutinėms įmonėms įsisavinti ES lėšas

rugsėjo 14 04:06 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia mažas ir vidutines įmones teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-Inovacijos LT+“.

 

 

Finansavimo tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Pagal minėtą priemonę finansuojamas:

technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:

investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Didžiausia suma projektui – 900 000 Eur.

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodas žemiau:

http://www.linava.lt/wp-content/uploads/2017/09/837-ECO-INOVACIJOS-LT+2-Apra%C5%A1as-2017-09-01.pdf

http://www.linava.lt/wp-content/uploads/2017/09/837-Kvietimas-Eco-Inovacijos-LT+2017-09-01.pdf

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka