Įregistruotas įsakymo projektas „Regionų pasiekiamumo gerinimas“

by Lina | vasario 14, 2020 4:23 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje įregistruotas įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo.

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7d5041824cd811eaa1dfa55695c2be13[1]

eBus.lt
Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7d5041824cd811eaa1dfa55695c2be13: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7d5041824cd811eaa1dfa55695c2be13

Source URL: http://ebus.lt/iregistruotas-isakymo-projektas-regionu-pasiekiamumo-gerinimas/