Įregistruotas įstatymo projektas dėl darbo režimo duomenų teikimo

by Lina | vasario 18, 2020 5:06 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje įregistruotas LR Administracinių nusižengimų kodekso 455 straipsnio pakeitimo įstatymas.

 

 

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7c4648314f2011eaa1dfa55695c2be13[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7c4648314f2011eaa1dfa55695c2be13: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7c4648314f2011eaa1dfa55695c2be13

Source URL: http://ebus.lt/iregistruotas-istatymo-projektas-del-darbo-rezimo-duomenu-teikimo/