Įregistruotas Transporto veiklos pagrindų įstatymo projektas dėl transporto priemonių pritaikymo žmonėms su negalia

by Lina | 3 sausio, 2022 5:09 am

Susisiekimo ministerija 2021-12-27 registravo ir pateikė derinimui Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, reg. Nr. 21-34549.

Įstatymo projekto tikslas – užtikrinti neįgaliųjų ir kitų riboto judumo asmenų visavertį judumą ir galimybę naudotis pritaikytomis transporto priemonėmis naudojamomis viešajame transporte.

Kriterijai bus taikomi po šio įstatymo įsigaliojimo įsigyjamoms ir pirmą kartą Lietuvoje registruojamoms viešojo transporto priemonėms.

Pastabas galima bus teikti iki sausio 10 d. (paskutinė diena).

Su dokumentais galima susipažinti čia[1]

Ir čia[2]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Endnotes:
  1. čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1599870
  2. čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1599869

Source URL: http://ebus.lt/iregistruotas-transporto-veiklos-pagrindu-istatymo-projektas-del-transporto-priemoniu-pritaikymo-zmonems-su-negalia/