Iš Klimato kaitos programos – dar 20 mln. eurų viešojo transporto parkams atnaujinti

by Lina | 21 liepos, 2020 4:30 am

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra rugpjūčio 3 d. skelbs tris naujus kvietimus teikti paraiškas paramai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams mažinti. Šiam tikslui iš ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos numatyta 34 mln. eurų.

 

 

 

Iš šios sumos 20 mln. eurų bus skirta miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parkui atnaujinti skatinant naudoti žaliąjį kurą. Paraiškos pagal valstybės pagalbos schemą bus priimamos iki rugsėjo 1 d.

13 mln. eurų subsidijų numatyta verslo įmonėms siekiant jas skatinti efektyviau vartoti energiją. Paraiškos pagal nustatytą tvarką bus priimamos iki rugsėjo 1 d.

1 mln. eurų paramos bus skirta gyventojams jų individualiems namams modernizuoti pasiekiant ne mažesnę kaip B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. Paraiškos pagal nustatytą tvarką bus priimamos iki rugsėjo 1 d.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/is-klimato-kaitos-programos-dar-20-mln-euru-viesojo-transporto-parkams-atnaujinti/