Įsigalioja nauji transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimai (Euro 6)

by Lina | 10 rugpjūčio, 2018 4:06 am

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad, įsigaliojus 2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentui (ES) Nr. 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, (toliau – Reglamentas Nr. 2017/1151), bus taikomi nauji transporto priemonių registravimo reikalavimai.

 

 

M kategorijos ir N1  kategorijos I klasės  transporto priemonės, neatitinkančios Reglamento Nr. 2017/1151 reikalavimų, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. nebus registruojamos. Variklio išmetamieji teršalai ir variklio išmetamųjų teršalų sertifikatuose nurodyta raidė, žyminti Euro normos įgyvendinimo etapą, turės atitikti Reglamento Nr. 2017/1151 nuostatas.

Euro 6 išmetamųjų teršalų sertifikatai su raidėmis W, ZA, AA, BA, ZD, ZG ir ZJ nebepriimtini.

M kategorijos ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonės, neatitinkančios Reglamento Nr. 2017/1151 reikalavimų, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. bus registruojamos tik su EB atitikties liudijimais, prieš registraciją pažymėtais Administracijos žyma apie taikytiną išimtį, pagal iš anksto pateiktą sąrašą. Gamintojai ir įmonės, atstovaujančios gamintojams, transporto priemonių sąrašą dėl aukščiau išvardytų priežasčių Administracijai turi pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

M1 klasės transporto priemonių didžiausias skaičius negalės viršyti 10 %, o N1 – 30 % visų tipų transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti Lietuvoje 2017 metais.

Jei tie 10 % (arba atitinkamai 30 %) yra mažiau kaip 100 visų atitinkamų tipų transporto priemonių, leidžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių.

Plačiau apie serijos pabaigos procedūras galite rasti čia:

https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/serijos-pabaiga[1]

LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/serijos-pabaiga: https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/serijos-pabaiga

Source URL: http://ebus.lt/isigalioja-nauji-transporto-priemoniu-ismetamuju-tersalu-reikalavimai-euro-6/