Įsigaliojo nauja vaikų iki 7 metų vežimo autobusais tvarka

by Lina | sausio 24, 2019 4:48 am

Nuo 2019-ųjų sausio 22-osios įsigaliojo Transporto lengvatų įstatymo pakeitimas dėl vaikų vežimo autobusais.

 

 

 

Pasikeitė 5 straipsnio 5 dalis: „5. Keleiviui, vežančiam vaiką (vaikus) iki 7 metų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, suteikiama teisė vaikui (vaikams) iki 7 metų įgyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida.“

Lieka galioti 4 straipsnio 1 dalis: „4 straipsnis. Teisė važiuoti nemokamai

Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos.“

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/LFgGDownQE[1]

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/LFgGDownQE: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/LFgGDownQE

Source URL: http://ebus.lt/isigaliojo-nauja-vaiku-iki-7-metu-vezimo-autobusais-tvarka/