Išrinktas naujas veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentas

vasario 27 05:42 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Veteranų kampelis

Vasario 24-ąją susirinkę veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai išklausė klubo prezidento Donato Lukošiaus ataskaitą, finansinę ataskaitą, taip pat išrinko naują prezidentą bei klubo tarybą.

 

 

 

Susirinkime dalyvavo 114 narių iš šiuo metu esančių 223-jų. „Daugiausia narių yra Vilniaus regione – 113. Kauno – 40, Panevėžio – 24, Šiaulių – 19, Klaipėdos – 17, Alytaus – 10. Klubo narių amžiaus vidurkis – 69-eri. Jauniausiam – 44-eri, vyriausias baigia 96-uosius“, – statistinių duomenų susirinkusiems pateikė D. Lukošius.

Klube yra 25 moterys. Pernai į klubą įstojo du nauji nariai, tačiau būta daug netekčių. Tarp iškeliavusių Anapilin ir ilgametis klubo prezidentas, daug prisidėjęs prie „Automobilininko“ įkūrimo, garbės prezidentas Antanas Paškauskas. Jo ir kitų klubo narių atminimas pagerbtas tylos minute. Kaip pabrėžė D. Lukošius, nuo klubo įkūrimo mirė jau 42 klubo nariai.

Prezidentas taip pat pristatė per pastaruosius metus nuveiktus darbus. „Iš viso taryba rinkosi į šešis posėdžius, kur svarstė aktualius klausimus. Organizuojant klubo veiklą daug prisidėjo regionų vadovai. Visas priemones, numatytas plane, pavyko įgyvendinti“.

Jis pasakojo apie surengtas išvykas, kitus renginius. „Tęsėme tradicijas lankyti klubo narių kapus, sveikinome su jubiliejiniais gimtadieniais. Nuo nario mokesčio atleisti sergantys ir garbaus amžiaus nariai. Svarbiausią informaciją klubo nariai galėjo rasti mūsų interneto tinklapyje“, – sakė D. Lukošius.

„Automobilininko“ nariai palaikė ryšius su geležinkelininkų ir kelininkų klubais. Pasikeitus Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovybei, tarybos nariai neteko ten jiems skirtų patalpų, tad rinkosi asociacijos „Linava“ patalpose.

Pasak D. Lukošiaus, praėjusieji metai klubui buvo finansinio stabilumo metai. Pajamų gauta daugiau, tiek iš nario mokesčio, tiek ir iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų.

D. Lukošius pristatė ir ateičiai suplanuotus darbus. „Rugsėjį vyks metinė išvyka Panevėžyje, ketiname išleisti leidinį, skirtą klubo veiklos 15-osioms metinėms. Darbai jau pradėti, leidinio metmenys ryškėja. Taip pat žadame surinkti medžiagą apie automobilininkų dalyvavimą sausio 13-osios įvykiuose. Prašyčiau visus klubo narius aktyviau prisidėti“, – kalbėjo prezidentas.

Pasak jo, šiais metais derėtų daugiau dėmesio skirti garbaus amžiaus ir sergantiems klubo nariams. „Norėčiau, kad ir nuo šiol mane vadintumėte buvusiu prezidentu. Atėjo metas klubui atsinaujinti. Dėkoju visiems klubo nariams, ypač – regionų vadovams, už pagalbą klubo veikloje. Linkiu visiems būti aktyviems ir toliau“, – sakė D. Lukošius.

Finansinės veiklos ataskaitą pristatė Rimas Bubnelis. Pasak jo, klubas praėjusiais metais gyveno pagal išgales. Jis pateikė susirinkusiems klubo nariams išsamią finansinę ataskaitą, kiek lėšų gauta ir kiek jų panaudota. Šiais metais tikimasi surinkti daugiau lėšų, kadangi jų prireiks planuojamiems leidiniams išleisti.

Atsakingas už finansinės veiklos kontrolę klubo narys Algimantas Baublys patvirtino, jog finansai tvarkyti skaidriai. Visiems pirkiniams yra sąskaitos faktūros, kvitai ir pan.

Susirinkusius „Automobilininko“ narius sveikino svečiai: veteranų klubo „Kelininkas“ prezidentas Antanas Žlibinas bei geležinkelininkų klubo tarybos pirmininkas Tautvydas Sinkevičius. Jie pasakojo apie savo klubų veiklą, pasidalijo patirtimi, linkėjo „Automobilininko“ nariams visokeriopos sėkmės.

„Automobilininko“ nariai pritarė siūlymui į klubą naują narį – Klaipėdos įmonės „Pajūrio autobusai“ vadovą Leoną Šiaulį.

Tradiciškai padėkomis apdovanoti aktyviausieji klubo nariai: Algimantas Baublys, Egidijus Brazdžiūnas, Vidmantas Dagys, Maina Germanavičienė, Arūnas Indrašius, Vytautas Laurinaitis, Algis Narutis, Vidmantas Pelėda, Stasys Reginas Stankaitis.

Aukščiausias apdovanojimas – klubo garbės vardas – suteiktas Algirdui Beresnevičiui, Jonui Gaubšui ir Ramučiui Olekai.

Apie atsistatydinimą pranešus ilgamečiam klubo prezidentui Donatui Lukošiui, klubo nariai eiti garbingas pareigas pasiūlė du kandidatus: R. Bubnelį ir Edmundą Volochovičių. Pastarajam atsiėmus kandidatūrą, absoliuti dauguma pritarė R. Bubnelio kandidatūrai. „Vertinu tai kaip didelę garbę. Dėkoju už pasitikėjimą ir pažadu dirbti mūsų visų labui“, – sakė naujai išrinktas prezidentas.

Kandidatais į klubo tarybos narius pasiūlyti: Juozapas Grabys, Juozas Bernackas, Mindaugas Ivanauskas, Donatas Lukošius, Eugenijus Ruškus, Valdas Valiūnas, Eugenijus Stolovickis ir Algis Narutis. Visų kandidatūroms taip pat pritarta vienbalsiai.

„Automobilininko“ nariai dėkojo D. Lukošiui, jis perdavė prezidento regalijas naujai išrinktam R. Bubneliui.

Susirinkimo pabaigoje visi nariai tradiciškai sugiedojo klubo himną.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

  • DSC_0013
  • DSC_0053
  • DSC_0068
  • DSC_0072
  • DSC_0060