Ką daryti radus pamestus transporto priemonės numerius?

lapkričio 14 05:14 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Radus pamestą transporto priemonės numerio plokštę, ją galima grąžinti savininkui dvejais būdais: pirmasis – numerio plokštę perduoti VĮ „Regitrai“, kuri informuos ir grąžins ją savininkui, antrasis būdas – atiduoti policijai. Pastaroji taip pat gali informuoti arba grąžinti valstybinio numerio ženklą savininkui arba perduoti jį „Regitrai“.

 

 

Grąžinant „Regitrai“ transporto priemonės numerio plokštes ar automobilio registracijos dokumentus surašomas aktas, kuriame nurodomi numerio ženklai, grąžintų plokštelių skaičius, registracijos dokumentų serija ir numeris, numerio ženklus ar registracijos dokumentus išdavusi šalis, grąžinamų objektų būklė. Tuomet padaroma grąžinamų daiktų nuotrauka, ji saugoma elektroninėje sistemoje. Jeigu grąžinantis „Regitrai“ daiktus ar dokumentus radėjas pageidauja ir sutinka atskleisti, į aktą įrašoma grąžinančio asmens duomenys ir aplinkybės, kaip numerio ženklai, registracijos dokumentai buvo gauti.

Be to, numerio ženklus, registracijos dokumentus grąžinusio asmens pageidavimu jam gali būti išrašomas pranešimas, patvirtinantis grąžinamų objektų priėmimą „Regitroje“.

Jei radėjas nenori ar negali atvykti į artimiausią „Regitros“ padalinį, rastą valstybinį numerio ženklą galima paprasčiausiai atsiųsti. Kai randamas valstybinis registracijos numeris, atitinkami įrašai duomenų bazėje daromi ne pagal telefoninius pranešimus, bet kai rasta numerio plokštė fiziškai pasiekia „Regitrą“.

Radėjo grąžinta transporto priemonės plokštė bus saugoma vieną mėnesį, išskyrus tuos atvejus, kai vietoje grąžinto registracijos numerio ženklo yra išduotas naujas valstybinis numeris arba plokštė yra susidėvėjusi. Jei rasti daiktai neatsiimami, numeriai sunaikinami, o dokumentai perduodami saugoti į įmonės archyvą.

Asmuo apie atrastus jo valstybinio numerio ženklus elektroninio ryšio priemonėmis, o jei nenurodyta, raštu yra informuojamas per 3 darbo dienas.

Pabrėžtina, kad dažnai radėjus aplenkia patys transporto priemonių valdytojai – tokiais atvejais „Regitra“ jau būna gavusi gyventojo pasikreipimą.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog už pamestą transporto priemonės plokštę jokių baudų vairuotojams nėra numatyta.

Regitros informacija