Kaip žadama skaičiuoti Kelių naudotojų mokestį autobusams už nuvažiuotus kilometrus?

by Lina | 9 sausio, 2019 5:32 am

Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane numatyta rinkti Kelių naudotojų mokestį už mokamais keliais nuvažiuotus kilometrus. Susisiekimo ministerijos klausiame – kaip žadama rinkti mokestį, kokie jo dydžiai numatomi tarpmiesčio maršrutais keleivius vežantiems autobusams. Pateikiame ministerijos atsakymus.

 

 

 – Ar jau yra parengtas kelių naudotojo mokesčio pakeitimų projektas, kur mokestis skaičiuojamas proporcingai nuvažiuotam atstumui kilometrais?

 – Taip,  teisės aktų projektai, kuriais siūloma keisti kelių naudotojo mokesčio surinkimo principus, t. y. kelių naudotojo mokestį rinkti už nuvažiuotą atstumą, o ne už laiką, parengti ir šiuo metu svarstomi Lietuvos Respublikos Seime.

 – Kokie planuojami dydžiai Eur/km autobusams?

 – Planuojami dydžiai:

Transporto priemonės tipas, kategorija, klasė ir grupė, emisijos klasė*, didžiausioji leidžiamoji masė* Ribiniai tarifai už nuvažiuotą kilometrą, eurais
Autobusai M2

transporto priemonės pagal taršos lygį

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 t 0,035-0,07
  M3

A

B

transporto priemonės pagal taršos lygį

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 t 0,035-0,07
  M3

I–III

transporto priemonės pagal taršos lygį

transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo 0,035-0,07

 

– Kokiais būdais ir priemonėmis planuojama nustatyti ir kontroliuoti, kiek km transporto priemonė važiavo mokamais keliais? 

– Direktyvoje 2004/52/EB yra nurodytos kelios technologijos: GNSS (angl. Global Navigation Satellite Systems) – Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos / palydovinio padėties nustatymo; GSM / GPRS mobiliojo ryšio; DSRC (angl. Dedicated Short Range Communication) – Specialųjų trumpojo nuotolio ryšių; 5,9 GHz dažnio mikrobangų; Elektroniniai (skaitmeniniai) tachografai (angl. Tachograph) ir kt. Taip pat egzistuoja ir kitos technologijos, tarp jų ir vartai / užkardos („šlagbaumai“ – užtvarai), ANPR (angl. Automatic Number Plate Recognotion) – automatinis numerio atpažinimas ir pan.

Direktyvoje 2004/52/EB numatyta laikytis principo taikyti elektroninę rinkliavos sistemą, kad nebūtų priverstinių sustojimų, t. y. kad nesudarytų fizinių kliūčių ar priverstinių sustojimų, taip pat būtų galima susimokėti rinkliavą ir nuotoliniu būdu.

Kokia technologija bus taikoma, paaiškės po viešųjų pirkimų konkurso, kadangi planuojama kelių rinkliavos (angl. „e-tolling“) sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas pirkti paskelbus tarptautinį konkursą, nurodant, kad tiekėjas gali pasiūlyti bet kurią Direktyvoje 2004/52/EB nurodytą technologiją, ir ekonominio naudingumo būdu išrinkti laimėtoją bei taikyti jo pasiūlytą technologiją.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/kaip-zadama-skaiciuoti-keliu-naudotoju-mokesti-autobusams-uz-nuvaziuotus-kilometrus/