Kas privers privačius sostinės vežėjus plauti transporto priemones?

liepos 23 04:14 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Šiek tiek daugiau nei prieš pusmetį į sostinės gatves išvažiavo pirmieji privačių vežėjų autobusai. Vilniuje skelbtą konkursą vežti keleivius reguliariais maršrutais laimėjo Lietuvos ir Latvijos privačių vežėjų –  UAB „Transrevis“ ir „Rigas mikroautobusu satiksme“ (RMS) – konsorciumas. Tačiau apie žadėtąją visai naują keleivių vežimo paslaugos kokybę, atrodo, kol kas nėra ką kalbėti. Kone kasdien naujutėliai privačių vežėjų autobusai išvažiuoja į miesto gatves neplauti. Ar situacija artimiausiu metu keisis, klausiame SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Viešojo transporto departamento vadovo Raimondo Burkovskio.

– Privataus vežėjo autobusai nuolat važinėja neplauti. Ar viešųjų pirkimų konkurse vežėjui parinkti buvo sąlyga, kad autobusai būtų švarūs kasdien?

– Pagal trišales sutartis tarp Vilniaus miesto savivaldybės, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir vežėjų viešojo transporto priemonės į pirmuosius reisus turi išvykti švarios ir iš išorės, ir iš vidaus, taip pat tvarka juose turi būti palaikoma ir kitų reisų metu. Tokios pačios sąlygos yra taikomos abiems sostinės vežėjams.

– Ar savivaldybės atstovai stebi privačių vežėjų autobusų švarą, kas atlieka šią funkciją?

– Minėtose trišalėse sutartyse sostinės vežėjams yra numatyti keleivių vežimo paslaugų kokybiniai reikalavimai, kurių vežėjai privalo laikytis. Tarp jų – transporto priemonių būklė (išorinė/vidaus švara, tvarka, šildymo bei vėdinimo sistemų veikimas ir pan.), nustatytų maršrutų ir tvarkaraščių laikymasis, tinkamas keleivių aptarnavimas ir kiti reikalavimai.

Viešojo transporto priemonių švaros ir tvarkos kontrolę atlieka SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ Viešojo transporto departamentas – organizuojamos pirmųjų ir kitų einamųjų reisų viešojo transporto kontrolės akcijos, viešojo transporto kontrolieriai kontrolės metu taip pat tikrina, kaip vežėjai laikosi švaros ir kitų kokybinių reikalavimų užtikrinimo.

Be to, organizuojami nuolatiniai Vilniaus miesto savivaldybės, SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ atstovų ir vežėjų susitikimai, kurių metu aptariami aktualūs klausimai, nustatyti pažeidimai ir jų aplinkybės, pristatomi gauti keleivių pastebėjimai dėl vežėjų darbo. Jei išsiaiškinus aplinkybes paaiškėja, jog sutartyse numatyti kokybiniai reikalavimai nebuvo užtikrinami be pateisinamų priežasčių, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kaip įgaliota įstaiga, taiko drausmines priemones.

– Ar privatiems vežėjams skiriamos baudos už neplautus autobusus, jei taip, kokio dydžio šios baudos? Už ką dar baudžiami privatūs vežėjai?

– Kaip jau minėta, abiems sostinės vežėjams yra taikomos vienodos sąlygos. Drausminių priemonių imamasi nustačius atvejus, kurie pažeidžia sutartinius įsipareigojimus – kai į pirmąjį reisą išvažiuoja iš išorės ir vidaus nešvarios transporto priemonės, kai užfiksuojami netinkamo transporto priemonių apipavidalinimo, tvarkos nesilaikymo reisų metu, transporto priemonių šildymo bei vėdinimo reikalavimų pažeidimų atvejai, taip pat – netinkamo keleivių aptarnavimo,  viešojo transporto tvarkaraščių atvejai.

– Negalią turintys žmonės skundžiasi, kad privačių autobusų vairuotojai nemoka elgtis su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis, bendrauja su jais nemandagiai, pasitaiko, kad stotelėje šių žmonių tiesiog nepaima. Ar savivaldybė žino apie tokius atvejus?

– Pagal sutartinius įsipareigojimus vežėjai turi užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių keleivių aptarnavimą, pagelbėti jiems. Kiekvienas gautas keleivių atsiliepimas yra nagrinėjamas atskirai, o išsiaiškinus jo aplinkybes priimami sprendimai dėl vežėjui taikomų arba netaikomų drausminių priemonių. Visi vairuotojai dalyvauja specialiuose mokymuose, taip pat vežėjai bendrauja su specialiųjų poreikių turinčių žmonių bendruomenėmis, jog jie pasidalintų pastebimomis problemomis, iššūkiais, o vežėjai reaguodami į tai ieškotų naujų, efektyvesnių sprendimų, edukuotų vairuotojus.

– Kaip savivaldybė žada spręsti problemą su nuolat neplaunamais privačių vežėjų autobusais?

– Abiems sostinės vežėjams taikomos vienodos sutartyse apibrėžtos sąlygos palaikyti švarą ir tvarką autobusuose bei užtikrinanti kitų kokybinių reikalavimų laikym1si. Liepos mėnesį vežėjų švaros ir tvarkos kontrolė vežėjams yra sustiprinta – fiksuojami nusiskundimų atvejai, dar detaliau nagrinėjamos jų aplinkybės, o prireikus taikomos drausminės priemonės už sutartinių punktų nesilaikymą.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka