Keičiasi kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

by Lina | 28 gegužės, 2018 3:54 am

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gegužės 23 d. priėmė nutarimą Nr. 490, kuriuo pakeitė kai kurias Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, nuostatas (TAR, 2018-05-24, Nr. 8293).

 

 

 

Su nutarimu galima susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e813b805f2011e89f00961ca6c2310f[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotauka

Endnotes:
  1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e813b805f2011e89f00961ca6c2310f: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e813b805f2011e89f00961ca6c2310f

Source URL: http://ebus.lt/keiciasi-kasos-darbo-organizavimo-ir-kasos-operaciju-atlikimo-taisykles/