Keitėsi vizų išdavimo tvarka

by Lina | kovo 22, 2018 4:55 am

Primename, kad vadovaujantis naujausia Vizų išdavimo tvarkos aprašo redakcija, nuo šių metų balandžio pirmos dienos užsieniečiai prašymą dėl nacionalinės vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu užsieniečiai ir toliau galės pateikti būdami teisėtai Lietuvoje.

 

Pažymėtina, kad Lietuvoje prašymą išduoti nacionalinę vizą ir toliau galės pateikti užsieniečiai, kurie atitinka žemiau išvardintus reikalavimus:

  1. atvyksta į Lietuvą dirbti įmonėje iš Patvirtintų įmonių sąrašo;
  2. turi profesiją, įtrauktą į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą trūkstamų profesijų sąrašą;
  3. jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsieniečiui nebuvo išduota daugkartinė nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi kaip atvykstančiam į Lietuvą dirbti kitame juridiniame asmenyje, t. y. jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsienietis nekeitė darbdavio.

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento puslapyje.

Linavos informacija

Source URL: http://ebus.lt/keitesi-vizu-isdavimo-tvarka/