Keleivių vežėjai išsirinko prezidiumo narį asociacijoje „Linava”

sausio 19 06:59 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Sausio 18-ąją susirinkę keleivinio transporto įmonių vadovai ne tik išsirinko kandidatus į asociacijos „Linava” prezidiumo narius bei revizijos komisiją, bet ir aptarė aktualiausius pastarojo meto klausimus. Susirinkime taip pat dalyvavo asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas, generalinis sekretorius Tomas Garuolis, viceprezidentas Vytautas Bučinskas.

 

 

 

 

Pasiūlyti trys kandidatai

Vežėjai į prezidiumo narius pasiūlė tris kandidatus: bendrovės „Kauno autobusai“ generalinį direktorių Mindaugą Grigelį, bendrovės TOKS vadovą Arūną Indrašių ir Tauragės autobusų parko direktorių Rimantą Martinavičių. Mindaugui Grigeliui atsiėmus savo kandidatūrą, liko du kandidatai.

Kadenciją bebaigiantis dabartinis viceprezidentas R. Martinavičius priminė vežėjams per pastaruosius metus nuveiktus darbus. Šiuo metu asociacijai priklauso 51 įmonė, 38 tikrieji nariai ir 13 kandidatų į narius. Asociacijai „Linava“ priklausantys vežėjai valdo 40 autobusų stočių, eksploatuoja apie 3 tūkst. transporto priemonių, kurios kasmet nuvažiuoja 160 mln. kilometrų, veža per tris šimtus šešiasdešimt milijonų keleivių.

„Tačiau derėtų pabrėžti, kad kol kas net apie 75 proc. eksploatuojamų transporto priemonių – senesnės nei 10 metų amžiaus. Situacija pamažu gerėja, vyksta teigiami pokyčiai, keičiasi keleivinio transporto įmonių veidas, vežėjai pradeda pirkti naujus, o ne pavažinėtus autobusus. Tačiau pokyčiai vis dar pernelyg lėti“, – teigė R. Martinavičius.

Jis taip pat pristatė išsamią atliktų darbų ataskaitą, kalbėjo apie susitikimus su valdžios, ministerijų atstovais bei jų rezultatus.

R. Martinavičius pasidžiaugė ir teigiamais poslinkiais versle, atidarytomis naujomis ar renovuotomis autobusų stotimis, tik ką duris atvėrusiomis moderniomis Panevėžio autobusų parko gamybinėmis dirbtuvėmis.

Pasak jo, pagrindinis dabartinių vežėjų rūpestis – išlikti versle. „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas leidžia vežėją parinkti ir ne konkurso būdu, deja, nacionalinėje teisėje nuostatos griežtesnės, Konkurencijos tarybos nuostatų sušvelninti nepavyksta. Vežėjai turi galvoti apie būsimus konkursus, ypač tie, kurie dalyvauja ES projekte ekologiškoms transporto priemonėms įsigyti“, – sakė R. Martinavičius.

Jo teigimu, daugelyje šalių savivaldybių vežėjai parenkami neskelbiant konkursų, jei jie dirba gerai, savivaldybės net neieško alternatyvų. „Lietuvoje turime rasti savus sprendimus. Ieškodami jų, diskutuojame su valdžios atstovais, aptariame su jais keleivinio transporto problemas“.

Viceprezidentas paragino vežėjus būti aktyvesnius sprendžiant visiems svarbius klausimus, teikti pasiūlymus, dalyvauti susitikimuose su ministerijų, valdžios atstovais.

E. Mikėnas trumpai pristatė dabartinio prezidiumo darbą, sakė prisidedantis prie keleivinio transporto verslo situacijos gerinimo. „Rašto parašyti valdžios institucijoms nepakanka, reikia jam „suteikti kojas“. Dera minti valdžios institucijų slenksčius, su jų atstovais kalbėti, diskutuoti, aptarti įvairius klausimus. Mane vis dar stebina požiūris į keleivių vežimą. Mes nuolat bandome pabrėžti transporto sektoriaus svarbą, tačiau vis dar sulaukiame neigiamų valdžios atstovų nuostatų, kurios stebina ir glumina“, – teigė asociacijos prezidentas.

Jis pabrėžė, kad pagaliau pajudėjo draudimo kompanijos steigimo reikalai, nuo kovo 1-osios pradės dirbti draudimo kompanijos vadovas. Tikimasi, kad tai padės gerokai sumažinti šiuo metu drastiškai išaugusias transporto priemonių draudimo kainas.

Naujasis asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Tomas Garuolis teigė žinantis keleivininkų problemas, manantis, kad daugiausia dėmesio derėtų skirti viešųjų pirkimų konkursams, kuriuos dabartinės keleivinio transporto įmonės pralaimi dėl nelygių konkurencijos sąlygų.

V. Bučinskas pristatė prezidiume pasiūlytus asociacijos įstatų pakeitimus. „Pasiūlyta, kad asociacijos prezidentu gali būti renkamas ir ne vežėjų atstovas. Manoma, kad dabartinė įstatų nuostata pasenusi, riboja asociacijos veiklą. „Linavos“ prezidentu gali būti renkamas ir su vežimo verslu nesusijęs žmogus, svarbu, kad jis gerai išmanytų lobizmą, transporto verslą, politiką, bet būtų ne partinis“, – pabrėžė V. Bučinskas.

Taip pat pasiūlyta mažinti prezidiumo narių skaičių. Keleivių vežėjai įstatų pakeitimams pritarė, dėl jų priėmimo bus balsuojama artimiausiame „Linavos“ kongrese.

Prezidiumo nariu išrinktas R. Martinavičius

Įdomiausia ir svarbiausia susirinkimo dalis – kandidatų į prezidiumo narius rinkimai. A. Indrašius ir R. Martinavičius užpildė anketas, nustatyta, kad jų kandidatūros atitinka asociacijos įstatų reikalavimus, jie gali dalyvauti rinkimuose. Balsavimo biuleteniai išdalinti 26 susirinkimo dalyviams.

Abu kandidatai trumpai pristatė savo veiklos viziją. „Manau, kad atstovaujant vežėjams reikia daugiau veiksmo, reikia daugiau bendrauti su valdžios institucijomis, aktyviau spręsti įvairius klausimus. Kiekviena problema turi būti sprendžiama neatidėliojant, vos tik ji iškyla. Dabar svarbiausias klausimas – leidimų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais pratęsimas. Turime dirbti šia kryptimi visi drauge“, – sakė A. Indrašius.

R. Martinavičius pristatė pokyčius asociacijoje per pastaruosius ketverius metus, kalbėjo apie tai, ką pavyko prezidiumui nuveikti gerinant „Linavos“ prestižą, sprendžiant finansines problemas. „Procesai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Reikia ir pasirengimo, ir situacijos supratimo, ir diplomatijos“, – teigė viceprezidentas.

Bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas kalbėjo apie būtinybę keleivių vežėjams išlikti vieningiems, kalbėti tiesiai, be užuolankų. „Renkame savo atstovą, nesinori nė už vieną balsuoti „prieš“, abi kandidatūros – tinkamos. Mūsų interesams atstovaujantis viceprezidentas privalo turėti platesnį požiūrį į problemas, matyti, kokios struktūros ateina į Lietuvą iš Europos. Jis turi spręsti ne tik vidinius reikalus, bet ir išmanyti platesnį kontekstą“, – teigė L. Skardžiukas.

Bendrovės „Svirka“ vadovas Vytautas Bulka priminė dabartinius konkursus vežėjui parinkti, kalbėjo apie tai, kad juos laimėjusieji vežėjai nesilaiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. „Turime tai matyti ir ginti vežėjų interesus. Visi suprantame, kad įsigytas autobusas atsiperka tik po dešimties metų, į tai turėtų būti atsižvelgiama parenkant vežėją. Asociacija ir mūsų atstovas prezidiume turi ginti visus vežėjus – tiek mažus, tiek didelius, prireikus atvažiuoti į įmonę, skirti teisinę pagalbą“, – kalbėjo V. Bulka.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas bendrovės „Busturas“ generalinis direktorius Vaidas Seirackas po slapto balsavimo pristatė rezultatus. Balsadėžėje rasti 26 biuleteniai, du jų – sugadinti. Vienas balsavusysis susilaikė, 17 balsavo už R. Martinavičiaus, 6 – už A. Indrašiaus kandidatūrą. Kandidatu į prezidiumo narius išrinktas R. Martinavičius.

„Man svarbu, kad vežėjai būtų vieningi, kad mūsų santykiuose vyrautų demokratija, kiekvienas galėtų pareikšti savo nuomonę. Pažadu dirbti asociacijai ir keleivių vežėjų bendruomenei“, – sakė naujai išrinktas prezidiumo narys ir pabrėžė, kad šis darbas – sunkus bei nedėkingas, nes niekada negali žinoti, koks bus jo rezultatas.

Keleivių vežėjai išrinko savo kandidatą į asociacijos „Linava“ Revizijos komisijos narius. Juo tapo Utenos autobusų parko direktorius Virginijus Treinys.

Vežėjai aptarė ir kitus aktualius pastarojo meto klausimus. L. Skardžiukas pasiūlė į Keleivinio transporto tarybą išrinkti du naujus narius: neseniai paskirtą bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ generalinį direktorių Rimantą Markauską bei Klaipėdos autobusų parko generalinį direktorių Vaidą Ramanauską. Vežėjai už jų kandidatūroms pritarė vienbalsiai.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

  • DSC_0003
  • DSC_0012
  • DSC_0017
  • DSC_0021
  • DSC_0005