Klaipėdoje – Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

birželio 19 04:26 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Forumo susirinkime dalyvavo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, teisininkas Remigijus Kalninis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Grebliauskas, pirmininko pavaduotojas Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudenkis, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Naujoji profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘ troleibusų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Danuta Mackevičienė, VĮ ,,Susisekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, UAB ,,Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Mangirdas.

Forumo dalyvių pasveikinti atvyko Lietuvos vežėjų asociacijos ,,Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis ir prezidiumo narys Artūras Telmentas.

Forumas prasidėjo ekskursija laivu „Ventus“ po Klaipėdos uostą. Vėliau Forumo dalyviai aptarė visiems aktualius klausimus. Vienas jų – Europos komisijos pasiūlymai dėl kelių transporto ES šalyse. Tomas Garuolis informavo, kad Europos komisija skubos tvarka ruošiasi priimti laisvą judėjimą taikant darbo laiko, poilsį vairuotojams ir apmokėjimą dirbant ES šalyse.

Europos komisija vadovausis 22 direktyva. Vairuotojams darbdaviai turės mokėti atlyginimą pagal šalies, kurioje jie dirba, reikalavimus. „Tokiu būdu socialinis dempingas, darbdaviai bus verčiami kelti vairuotojams atlyginimus. Be to siūloma vairuotojams trumpinti darbo laiką dirbant tose šalyse. Be to vairuotojas privalo nakvoti viešbutyje, bet ne transporto priemonės  kabinoje. Deja, iki šiol nėra sutvarkyta infrastruktūra ir kroviniai tokiu atveju liktų neapsaugoti“, – sakė T. Garuolis. Be to, vairuotojas privalėtų vieną kartą per savaitę grįžti į tą šalį, iš kurios jis atvyko. Europos komisija reikalauja suvienodinti vairuotojams atlyginimus. „Susidaro įspūdis, kad Lietuvą ir kai kurias kitas šalis tokiu būdu norima išmesti iš krovininio transporto rinkos, nes darbdaviai   negalės sudaryt EK reikalaujamų sąlygų vairuotojams“, – teigė T. Garuolis. Forumo susirinkimo dalyviai uždavė „Linavos“ atstovams daug klausimų, vyko aktyvios diskusijos, be to, jiems pateiktas ES transporto sektoriaus reglamentavimo projektas, kuris bus taikomas trečiųjų šalių vežėjams. Forumo susirinkimo dalyviai nutarė apsvarstyti projektą ir pasiūlymus pateikti Linavos prezidiumui.

Forumo dalyviai išklausė informaciją apie įvykusį ETF kongresą Barselonoje, kuriame prezidentu išrinktas Frank Marall, generaliniu sekretoriumi – Eduard Čado. Į Vykdomąjį komitetą išrinkti Latvių ir Estų profesinių sąjungų atstovai. ETF regioninių komiteto nariu išrinktas Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalninis  Numatyta, kad 2018 m. įvyks ETF kongresas, kuriame bus priimta Europos transporto Federacijos politika ir veikla.

Forumas pateikė krovininio ir keleivinio transportų atstovų kandidatus ruošiant šakinius tarifinius susitarimus, kurių projektai bus teikiami apsvarstyti vykstančiuose Forumo susirinkimuose.

Pristatytas UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinių sąjungų pareiškimas, kad Algirdas Markevičius galimai pažeidinėja įstatymus ir žlugdo kitų profesinių sąjungų veiklą.

Forumo susirinkimas nutarė raštu informuoti „Linavos prezidentą, kad Algirdas Markevičius nėra Forumo susirinkimo narys ir jokių derybų ruošiant šakinį tarifinį susitarimo projektą įgaliojimų derėtis su „Linava“ jam nėra suteikti.

Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudenkis informavo, kad vyksta derybos su administracija dėl atlyginimų dokininkams pakėlimo.

Išklausyta kitų profesinių sąjungų atstovų pranešimai dėl socialinio dialogo plėtojamo atstovaujant darbuotojų interesus įmonėse.

Kitas Forumo susirinkimas numatytas rugsėjo 15 d. Tauragės autobusų parke.

Bronius Bučelis