Kokios sankcijos bus sugriežtintos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą?

rugpjūčio 18 04:13 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Praėjusią savaitę buvo paskelbti nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kuriais griežtinamos sankcijos už žemiau nurodytus administracinius nusižengimus.

 

 

 

Didinamos baudos už:

kontrabandą;

akcizais apmokestinamų prekių įsigijimą (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką;

prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos ir prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų) gabenimo tvarkos pažeidimus;

prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų ar su suklastotais dokumentais;

pasitraukimą iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs.

Taip pat pagal įstatymo projektą žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką užtrauks ne tik baudą, bet ir kuro konfiskavimą.

Su įstatymu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1247487

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka