Kelių transporto kodekso projekte nėra tinkamai reglamentuotos tarpmiestinių vežėjų atrankos sąlygos

by Lina | 9 gegužės, 2022 1:50 pm

Konkurencijos taryba, įvertinusi Kelių transporto kodekso pataisas, Susisiekimo ministeriją paragino nustatyti keleivių vežėjų tarpmiestiniais maršrutais atrankos principus ir sąlygas, kad nebūtų ribojama konkurencija.

Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, 2020 m. nustatė[1], kad iš 43 privačių ir savivaldybių valdomų įmonių, aptarnaujančių konkrečius tarpmiestinius maršrutus, tik 1 buvo atrinkta konkurso būdu, o su kitais 42 vežėjais Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pratęsė sutartis tiems patiems maršrutams be konkurencingos procedūros. Tokiu būdu buvo privilegijuojami rinkos senbuviai kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir sudarytos iš esmės skirtingos konkurencijos sąlygos rinkoje.

LTSA, kuriai už Konkurencijos įstatymo pažeidimą buvo skirta 43 120 Eur bauda, įpareigota organizuoti konkurencingas vežėjų atrankos procedūras. Be to, Konkurencijos taryba rekomendavo Vyriausybei pavesti Susisiekimo ministerijai peržiūrėti taisyklėse įtvirtintą teisinį reguliavimą dėl kompetentingos įstaigos veiksmų, pasibaigus maksimaliam sutarčių su vežėjais galiojimo terminui, taip pat dėl sutarčių su vežėjais pratęsimo, tokiu būdu užkertant kelią galimam konkurencijos ribojimui.

Susisiekimo ministerija inicijavo Kelių transporto kodekso pataisas, kuriose detalizuojama leidimų vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo bei kitos sąlygos. Tačiau, kaip pastebėjo Konkurencijos taryba, siūlomomis pataisomis nėra apibrėžiamos esminės ūkinės veiklos sąlygos, kurioms esant vežėjai gali lygiaverčiai konkuruoti, taip pat nėra aišku, kokia procedūra bus taikoma konkrečiam vežėjui konkrečiame maršrute atrinkti, jei pretendentų teikti šias paslaugas būtų daugiau.

Konkurencijos taryba paragino Susisiekimo ministeriją Kelių transporto kodekse aiškiai apibrėžti esmines ūkinės veiklos sąlygas, tarp jų, kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, – ir atvejus, kada yra organizuojamas ar gali būti neorganizuojamas konkursas vežėjams atrinkti, maksimalus terminas, kuriam gali būti pratęsta atitinkama sutartis dėl keleivių vežimo, ir kt.

Konkurencijos tarybos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. nustatė: https://www.kt.gov.lt/lt/naujienos/organizuojant-keleiviu-vezima-tarpmiestiniais-marsrutais-yra-ribojama-konkurencija

Source URL: http://ebus.lt/konkurencijos-taryba-ragina-keleiviu-vezeju-rinkoje-neriboti-konkurencijos/