Lietuva ragina ES susitarti dėl kelių transporto rinkos taisyklių

by Lina | birželio 8, 2018 4:15 am

Birželio 7–8 d. Liuksemburge vykstančiame Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos (TTE) posėdyje pirmininkaujantys Bulgarijos atstovai pateiks derybų dėl ES „Mobilumo paketo“ pažangos ataskaitą. Lietuvos susisiekimo ministras Rokas Masiulis pristatys šalies poziciją, palaikančią siūlomus kompromisus dėl šio ES kelių transporto sektoriaus ateičiai reikšmingo dokumento.

 

 

„Po ilgų diskusijų tarp Europos šalių dėl „Mobilumo paketo“ pagaliau matome kompromisus, kurie suderina didelės dalies šalių interesus. Parengtame dokumente atspindėti iš esmės ir Lietuvai aktualūs klausimai – ypač susiję su rinkos atvėrimu, ES ir trečiųjų šalių vežėjų konkurencija bei socialiniais vežėjų klausimais. Mes raginame likusias šalis mąstyti europietiškai ir pritarti pasiūlymui, kuris reikšmingai pagerins tiek vairuotojų, tiek vežėjų veiklos sąlygas“, – sako susisiekimo ministras R. Masiulis.

ES „Mobilumo paketas“ reglamentuoja kelių transporto vežėjų galimybes verstis profesine veikla, pateikimą į krovinių vežimo rinką, nustato vairuotojų komandiravimo, poilsio laiko ir kitas socialines taisykles. Šis dokumentų paketas taip pat apima Elektroninių kelių rinkliavų ir keitimosi informacija, Išnuomotų transporto priemonių naudojimo bei Švarių ir energiją taupančių transporto priemonių direktyvas.

Siekiant užtikrinti geresnes darbo ir poilsio sąlygas vairuotojams, ES šalyse numatoma įrengti specialias poilsiui skirtas aikšteles su reikiamų paslaugų infrastruktūra. Sutarta, kad iki ES bus išplėtotas tokių aikštelių tinklas, vairuotojai galės laisvai pasirinkti, kur praleisti kas savaitę privalomą poilsio laiką, vežėjo pasirinkimu toks poilsis nebus draudžiamas ir vilkiko kabinoje.

ES mastu siūloma nustatyti vienodas vairuotojų komandiravimo taisykles, išskyrus tuos atvejus, kai kroviniai vežami tranzitu. Be to, ES šalys sieks, kad Europos Komisija išsamiai įvertintų naujų komandiravimo taisyklių poveikį konkurencijai tarp ES ir trečiųjų šalių vežėjų ir, esant poreikiui, pasiūlytų atitinkamas priemones ES vežėjų interesams ginti.

Vežėjų darbą palengvins įteisinama galimybė komandiravimo dokumentus įforminti elektroniniu būdu, naudojantis elektronine Vidaus rinkos informacine sistema (angl. IMI). Tai sumažins administracinę naštą, padidins veiklos skaidrumą ir palengvins vairuotojų darbą, nes ne vairuotojai, o vežėjų įmonės bus atsakingos už reikiamų dokumentų turėjimą ir tinkamą įforminimą.

TTE taryboje Liuksemburge taip pat bus svarstomi geležinkelių keleivių teisių, jūrų taršos iš laivų mažinimo klausimai, bus diskutuojama dėl transporto infrastruktūros projektų finansavimo.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/lietuva-ragina-es-susitarti-del-keliu-transporto-rinkos-taisykliu/