Lietuva tikisi, kad Europos Komisija atliks poveikio vertinimą dėl esminių ES Judumo dokumentų rinkinio elementų

balandžio 12 03:56 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2019 m. balandžio 10 d. Seimo Europos reikalų komitete aptarti aktualiausi Lietuvai Europos Komisijos pasiūlymų elementai dėl Judumo dokumentų rinkinio I. Komitetas nusprendė tęsti ES Judumo dokumentų rinkinio I svarstymus 2019 m. gegužės mėn.

 

Komiteto posėdyje dalyvavęs susisiekimo viceministras Ričardas Degutis sakė: ,,Atsižvelgiant į tai, kad tiek ES Tarybos, tiek Europos Parlamento patvirtinti dokumentai yra labai reikšmingai nukrypstantys nuo Europos Komisijos pirminių pasiūlymų, Lietuvos siūlymu, Europos Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą, kaip Judumo rinkinyje įtvirtinti reikalavimai potencialiai galėtų įtakoti rinkos ir kelių transporto verslo ateitį.“

Praėjusių metų pranešime apie Europos Sąjungos padėtį ir 2018 m. ketinimų rašte Europos Parlamentui ir ES Tarybai EK Pirmininkas Žanas Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker) paragino sparčiai priimti ES Judumo dokumentų rinkinio pasiūlymus, kuriais sprendžiami vidaus rinkos socialinio aspekto klausimai. 2018 m. gruodžio 3–4 dienomis ES Taryboje buvo patvirtintas bendrasis požiūris dėl Judumo dokumentų rinkinio I. 2019 m. balandžio 4 d. EP patvirtino poziciją, kuri Lietuvai yra nepalanki dėl reikalavimo periodiškai grąžinti transporto priemonę į registracijos šalį. Be pastarojo reikalavimo, probleminiais Judumo dokumentų rinkinio I elementai išskirti: selektyvus vairuotojų komandiravimas (vietos minimalaus atlyginimo mokėjimas); įvedami papildomi apribojimai kabotažo rinkoje; draudimas ilsėtis vilkiko kabinoje; komandiravimo nuostatų taikymas trečiųjų šalių vežėjams.

Kitas Judumo dokumentų rinkinio I svarstymo etapas priklausys nuo šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės Rumunijos, vėliau pirmininkausiančių valstybių narių Suomijos, Kroatijos, Vokietijos, naujos Europos Komisijos formavimo ir Europos Parlamento rinkimų. Europos Parlamentui patvirtinus derybinį mandatą pagrindinis dėmesys bus sutelktas į vadinamąjį trialogą – derinimo tarp Europos Komijos, ES Tarybos ir Europos Parlamento komiteto struktūrą.

2017 m. gegužės 31 d. Europos Komisija pateikė teisės aktų kelių transporto pasiūlymus – Judumo dokumentų (Mobility Package) rinkinį, kuriuo siekiama kad visose valstybėse narėse būtų taikomos aiškios bendros taisyklės, sukuriamos visiškai vienodos veiklos sąlygos. Visomis šiomis priemonėmis siekiama pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, mažinti dabartinį vairuotojų trūkumą, neigiamai veikiantį visą Europos pramonę. Atsižvelgiant į didelį šio sektoriaus darbuotojų judumą, numatytos komandiravimo taisyklės, kuriomis bus užtikrintas sąžiningas atlygis dirbant kitose valstybėse narėse, kurios turėtų sumažinti veiklos vykdytojų administracinę naštą.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka