Lietuviai tebevažinėja senais automobiliais

by Lina | sausio 24, 2017 5:10 am

Konferencijoje, skirtoje 2016 metų automobilių rinkos apžvalgai bei prognozėms, pranešimą skaitęs „Regitros“ Veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis pastebėjo, kad nors pagal registracijos prašymų duomenis kelerius metus iš eilės konstatuojamas vietinei rinkai reikšmingas augimas, vis dėlto viso transporto priemonių, turinčių leidimą dalyvauti viešajame eisme, parko amžius išlieka beveik nepakitęs. M1 klasės transporto priemonių amžius siekia penkiolika metų.

„Lietuva dėl savo geografinės padėties patogi reeksportui ir iš duomenų akivaizdu, kad jis vyrauja. Kartu ši ir kitos tendencijos leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos gyventojams naujas automobilis dar nėra toks įprastas ir skatinant jo eksploataciją mūsų šalies teritorijoje yra galimybių sukurti naujos transporto priemonės kaip saugesnio eismo, švaresnės aplinkos, taupesnio ir atsakingesnio vairuotojo sąsają“, – apibendrino D. Jurgutis.

„Regitros“ atstovas paminėjo šalis, iš kurių patenka daugiausiai Lietuvoje registruojamų transporto priemonių. Prekybai reikšmingi yra santykiai su Vokietija, Prancūzija, Italija, Belgija, Olandija ir kitomis šalimis. Būtina tiek gamintojus, tiek eismo kontrolės pareigūnus periodiškai supažindinti su šių šalių transporto priemonių registracijos numerių reikšme ir ypatumais bei galimybėmis dalyvauti viešajame eisme. Tai veiktų kaip prevencinė priemonė, padėtų labiau apsaugoti vartotojų (pirkėjų) teisėtus interesus.

Paminėta, kad auganti transporto priemonių, kurių galios šaltinis elektra, taip pat hibridinių automobilių valdytojų registracijos gyvenamosios vietos duomenys rodo paklausumą didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kur yra sukurta atitinkama infrastruktūra ir yra privilegijų viešąjame eisme poreikis. Todėl siūlyta pamąstyti apie jų populiarinimą tarp jaunimo, vairavimo mokytojų, egzaminuotojų.

Pasak D. Jurgučio, statistiniai duomenys rodo ir vairuotojų elgesio pokyčius – antai, transporto priemonių valdytojų informavimas apie neįvykdytas prievoles paskatino transporto priemonių valdytojus atsakingiau žiūrėti į savo pareigas, laiku įvykdyti transporto priemonėms keliamus reikalavimus dėl jų dalyvavimo eisme.

„Fiksuojamas sezoniškumo parametras rodo, kad lietuviai ekonomiški, racionaliai eksploatuoja mobilumą užtikrinantį turtą, todėl ketinama siekti automatinio išregistravimo panaikinimo pakeičiant jį laikinu dalyvavimo eisme stabdymu“, – sakė D. Jurgutis. „Regitros“ veiklos departamento direktoriaus teigimu, atsakomybės stiprinimas būtinas išregistravimo procedūroje, kuomet transporto priemonė baigia eksploatacijos ciklą. Naujų automobilių gamintojų atstovai galėtų reikšmingai prisidėti formuojant vairuotojų sąmoningumo kultūrą visur, kur statistika neaprėpia ir neduoda atsakymų. Juk atsakingas požiūris galiausiai pagausina naujų transporto priemonių mėgėjų ir įgijėjų ratą.

 

Regitros informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Source URL: http://ebus.lt/lietuviai-tebevazineja-senais-automobiliais/