Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija turi naują pirmininką

gegužės 14 04:53 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Gegužės 11-ąją vykusiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavime dalyvavo 157 delegatai bei svečiai iš kitų institucijų: Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Józef Niemiec, Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos Europos regiono tarybos vykdantysis sekretorius Anot Lepik, Tobias Morschel, Fridricho Eberto fondo direktorius Baltijos šalims, Seimo narys Algirdas Sysas, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus, Darbdavių konfederacijos pirmininkas Danukas Arlauskas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos patarėjas Gediminas Rainys. Taip pat kolegos iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos, Austrijos, Baltarusijos, Azerbaidžano.

 

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis ir Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas pateikė LPSK veiklos ataskaitą už 2014-2018 metus, kuriai Suvažiavimo delegatai pritarė.

Pasisakę svečiai pabrėžė socialinio dialogo stiprinimo būtinumą sprendžiant socialinės atskirties problemas. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė linkėjo, kad ateityje įvyktų bendras organizacijų suvažiavimas, turėdama omenyje abiejų organizacijų jungimąsi. Šie procesai, anot A. Černiausko, jau yra prasidėję.

Išklausyta Kontrolės komisijos pirmininko Žydrūno Mineikio ataskaita už 2014-2018 metus, kuriai suvažiavimo delegatai pritarė.

Taip pat patvirtinia LPSK įstatų pakeitimai, kuriems buvo pritarusi Taryba.

Toliau vyko kandidatų į LPSK pirmininko ir generalinio sekretoriaus prisistatymai ir atsakymai suvažiavimo delegatams, už jų kandidatūras LPSK Suvažiavimo delegatai balsavo slaptai.

Priminsime, kad į į pirmininko poziciją pretendavo Artūras Černiauskas ir Inga Ruginienė, į generalinio sekretoriaus – Janina Matuizienė ir Egidijus Milešinas. Balsų skaičiavimo pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus. Balsavo 152 delegatai. Už Artūrą Černiauską -75 delegatai, už Inga Rugienienę – 77 delegatai. Taigi LPSK pirmininke dviejų balsų persvara išrinkta Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Ji nurungė ilgametį LPSK pirmininką Artūrą Černiauską. pirmininke dviejų balsų persvara ir vadovaus LPSK 4 metus.

Generalinė sekretorė Janina Matuizienė išrinkta balsavus 88 delegatams, už Egidijų Milešiną balsavo 64 delegatai. Taigi 4 metų kadencijai Generalinio sekretoriaus pareigas toliau eis Janina Matuizienė, dvidešimt keturiais balsais aplenkė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoją Egidijų Milešiną.

Vėliau LPSK VI suvažiavimas patvirtino veiklos 2018-2020 metų veiklos kryptis, pritarė kontrolės komisijos nuostatų projektui ir Suvažiavimo rezoliucijoms.

Baigiantis LPSK VI suvažiavimui, delegatai padėkojo ilgamečiui pirmininkui Artūrui Černiauskui ir palinkėjo gero darbo naujai išrinktai LPSK pirmininkei Ingai Ruginienei.

Bronius Bučelis         

  • apie-profs
  • apie-profs1
  • apie-profs2
  • apie-profs3
  • apie-profs4