Įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro konferencija

lapkričio 19 04:55 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vilniuje lapkričio 15 d. vykusioje konferencijoje dalyvavo LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė, pirmininko  pavaduotojos Regina Vingrienė, Daiva Atmanavičienė, Daiva Atmanavičienė,  Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos Henrita Maštauskaitė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos Erika Romanskienė, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos  Dalija Rasiukevičienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, LPSK viešųjų ryšių specialistė Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė.

 

Moterų centro narėms yra 28 LPSK šakinės organizacijos. Centro tikslai: vienyti profesinių sąjungų nares moteris; atstovauti jų teises siekiant lygių galimybių darbe, visuomenėje, politikoje, šeimoje; kovoti prieš diskriminaciją, išnaudojimą; saugoti žmogaus teises ir laisves.

Priminsime, jog LPSK Moterų centras yra ETUC moterų komiteto narė ir PERS moterų komiteto narė. Bendraujama su LR Seimu: Žmogaus teisių komitetu, socialinių reikalų komitetu, teikiamos rekomendacijos ir pastabos priimant naująjį Darbo kodeksą (dėl nėščių ir neseniai pagimdžiusių moterų), šiuo metu raginama apsvarstyti ir ratifikuoti naują TDO konvenciją dėl seksualinio priekabiavimo darbe. Be to, bendraujama su Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos (LBAS) lyčių lygybės centru. Bendradarbiaujama su Lygiu galimybių plėtros centru ir jos eksperte Margarita Jankauskaite. Drauge su eksperte aptariami įvairūs dokumentai. Daugiau informacijos – interneto puslapyje: www.lpsk.ltlpsk-moteru-centras.

Susitikimo tikslas – aptarti moterų lygybės situaciją regione, ypač profesinių sąjungų kontekste ir pasidalinti gerosiomis praktikomis.

LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė perskaitė  ataskaitą už 2014-2018 metus. Apie lyčių lygybę darbo rinkoje Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. Vėliau buvo svarstomas LPSK Moterų centro pavadinimo keitimas, diskusijas moderavo pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė. Kadangi Europoje profsąjunginės moterų organizacijos keičia kryptį ir ima daugiau dėmesio skirti ir kitų visuomenės grupių lygioms galimybėms, pasiūlymas Moterų centrą pervadinti Lygių galimybių centru sulaukė palaikymo, tačiau sprendimas kol kas nepriimtas.

Į konferenciją susirinkusias moteris pasveikino ir LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, jautrų spektaklį „Atleisk man“ moterims dovanojo Vilniaus Naujojo teatro aktoriai.

Toliau vyko rinkimai į LPSK Moterų valdybą, kandidatų iškėlimas, jų pasisakymai ir balsavimas.

Moterų konferencija išrinko ir LPSK Moterų valdybą:

Daiva Atmanavičienė – Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga;

Henrita Maštauskaitė – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga;

Irena Petraitienė – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga;

Dalija Rasiukevičienė – Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga;

Loreta Soščekienė – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija.

Vėliau susirinkusi LPSK Moterų centro Valdyba turės išrinkti Moterų centro pirmininkę.

Bronius Bučelis