Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo tarybos posėdyje kalbėta apie aktualiausias problemas

by Lina | 13 gruodžio, 2022 5:09 am

Forumo tarybos posėdis įvyko gruodžio 9 d. Vilniuje  Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansas patalpose. Posėdyje dalyvavo Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Alena Kasiuliavichienė, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbininkų sąjungos pirmininkas Jonas Petraška, Tarybos narys Liutauras Arnasauskas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkė Rita Kairaitienė, komunikacijos vadovė Oksana Šukaitė.

Forumo pirmininkas Bronius Bučelis artėjant įkūrimo 20-mečiui pristatė Forumo  leidinio maketą leidinio, kurį planuojama išleisti 100 vnt. egzempliorių tiražu.

Aptarta, kad sausio mėnesį planuojama spaudos konferencija  Seime, kur bus pristatyta Forumo veikla per 20 metų. Vyko diskusijos dėl leidinio maketo, jam pritarė Forumo tarybos nariai. Nutarta kviestis į pristatymą Seime seimo narius Tomą Tomiliną, Liną Kukuraitį. Pristatyme dalyvautų B. Bučelis, P. Bekėža, R. Liaudanskas ir A. Cuzunauskas.

Planuojama sukurti Facebooke  tinklalapį, kur būtų viešinama Forumo veikla.

Nutarta kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad, svarstant Europos komisijos teisių aktų projektus, būtų informuojamas ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas. Akcentuota, kad Forumas atstovauja krovininio, keleivinio, jūrininkų, dokininkų profesines sąjungas, kurios nepriklauso Lietuvos profesinių sąjungų centrams.

Forumo tarybos nariai palaiko Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos streiką, kaip ir kitos Tarptautinės ir profesinės sąjungos, ir raštu su kolegomis kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, VVT direktorių dėl pateiktų reikalavimų spendžiant problemas Vilniaus miesto keleivinio transporto sektoriuje.

Gruodžio 12 d. į Vilnių atvyko Europos transporto Federacija, kuri padės spręsti VVT kilusias problemas, susitikime planuoja dalyvauti ir Forumo tarybos nariai. Forumo tarybos nariai siūlys įsteigti ETF atstovybę Lietuvoje krovininio ir keleivinio transporto problemoms spręsti.

Gruodžio 13 d. ETF delegacija susitiks su Jūrininkų, Dokininkų ir Geležinkelio Baltijos šalių profesinėmis sąjungomis. Jau nuspręsta, kad ETF atstovybė bus įsteigta Latvijoje, Rygoje, Latvijos  profesinių sąjungų geležinkelininkų patalpose.

Posėdyje aptartas Civilinės saugos įstatymo projektas ir gauti pasiūlymai. Išklausyti krovininio, keleivinio transporto bei jūrininkų, dokininkų pirminių profesinių sąjungų atstovų pasisakymai.

Nutarta artimiausiu laiku susitikti su Lietuvos saugos administracija ir aptarti vairuotojų problemas krovininio ir keleivinio transporto sektoriuje.

Kitas Forumo tarybos posėdis įvyks 2023 m. kovo 10 d. Kaune.

Bronius Bučelis

 

 

 

Source URL: http://ebus.lt/lietuvos-transporto-darbuotoju-profesiniu-sajungu-forumo-tarybos-posedyje-kalbeta-apie-aktualiausias-problemas/