„Linavos“ prezidiumo posėdyje paskirti viceprezidentai, komitetų pirmininkai

kovo 12 04:54 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Kovo 8 d. vykusiame prezidiumo posėdyje naujai išrinktas prezidiumas paskyrė Krovininės ir Keleivinės tarybos viceprezidentus, komitetų pirmininkus. Taip pat svarstyti ir kiti svarbūs klausimai.

Pirmiausiai pristatyta sekretoriato darbų vykdymo ataskaitą. Detaliai aptarti sandoriai ir veiklos, kurios kėlė klausimų prezidiumui. Pristatyta galimybė asociacijos lėšas laikyti banke naujai pasiūlytomis sąlygomis. Tai leistų generuoti papildomas pajamas iš palūkanų. Taip pat nuspręsta atlikti asociacijos finansinį auditą.

Vėliau rinkti viceprezidentai, komitetų pirmininkai. Viceprezidentu ir Krovininės tarybos pirmininku paskirtas Marjanas Svirko. Keleivinei tarybai ir toliau vadovaus ir viceprezidento pareigas eis Rimantas Martinavičius.

Prezidiumo nariams priskirti komitetai, kuriems jie vadovaus:

Finansų ir biudžeto komitetas – Anatolijus Ašmankevičius

Teisinių ir organizacinių reikalų komitetas – Romas Vosylius

Aplinkosaugos komitetas – Arvidas Pajuodis

Ryšių su užsienio šalimis komitetas – Oleg Tarasov

Profesinio ugdymo – Mindaugas Račkauskas

Paslaugų ir darbo su nariais – Vytas Bučinskas

TIR ir muitų – Bronislavas Geležiūnas

Paskirta „Linavos“ mokymo centro valdyba. Ją sudarys T. Garuolis, M. Račkauskas, A. Ašmankevičius, V. Bučinskas ir R. Vosylius.

Vėliau remiantis praktiniais pavyzdžiais diskutuota dėl rizikų valdymo gabenat prekes su TIR knygelėmis. Analizuotos situacijos ir ieškota sprendimo būdų, kurie leistų asociacijai valdyti visas rizikas ateityje.

Po pietų daug dėmesio skirta steigiamos draudimo bendrovės klausimams. Aptarti vykstantys procesai ir reikiami sprendimai. Pristatyta tvarka, kuri leistų apsaugoti konfidencialią informaciją, apsaugotų vežėjų interesus ir leistų sėkmingai steigti draudimo bendrovę.

Kiek vėliau patvirtinta, kad Panevėžio regioniniame susirinkime į Revizijos komisiją kandidatais iškelti Mečislavas Atroškevičius ir Vidmantas Pelėda atitinka reikalavimus ir gali kandidatuoti į šias pareigas.

Balandžio mėnesį Maskvoje vyks Lietuvos vežėjams svarbi paroda „Transrussia“. Į ją nuspręsta deleguoti Erlandą Mikėną, Marjaną Svirko ir Olegą Tarasovą.

Pabaigoje kalbėta apie priverstinį įmonių įregistravimą Valstybiniame įmonių ir įstaigų identifikavimo kataloge (SIREN) Prancūzijoje. Iš įmonių reikalaujama mokėti socialinius mokesčius. Vežėjai gina savo interesus teismuose. Nuspręsta, kad asociacija turi prisijungti prie bylos trečiuoju asmeniu ir ginti vežėjų interesus. Bylų precedentai aktualūs visiems vežėjams dirbantiems Prancūzijoje.

Linavos informacija