LTSA paskelbė antrą vežėjų atrankos tarpmiestiniais maršrutais konkurso etapą

by Lina | 2 vasario, 2023 5:28 am

Lietuvos transporto saugos administracija  informuoja, kad nuo 2023 m. vasario 1 d. Potencialūs vežėjai kviečiami teikti pasiūlymus vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais žemiau nurodytoms maršrutų grupėms. 

Potencialių vežėjų parinkimas vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais vykdomas vadovaujantis Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatais, patvirtintais Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Konkurso nuostatai).


Kviečiama teikti pasiūlymus šioms maršrutų grupėms: 


LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
 1. Maršrutų grupė Nr. 1: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%201(1).txt
 2. Maršrutų grupė Nr. 2: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%202.txt
 3. Maršrutų grupė Nr. 3: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%203.txt
 4. Maršrutų grupė Nr. 4: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%204.txt
 5. Maršrutų grupė Nr. 5: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%205.txt
 6. Maršrutų grupė Nr. 6: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%206.txt
 7. Maršrutų grupė Nr. 7: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%207.txt
 8. Maršrutų grupė Nr. 8: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%208.txt
 9. Maršrutų grupė Nr. 9: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%209.txt
 10. Maršrutų grupė Nr. 10: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2010.txt
 11. Maršrutų grupė Nr. 11: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2011.txt
 12. Maršrutų grupė Nr. 12: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2012.txt
 13. Maršrutų grupė Nr. 13: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2013.txt
 14. Maršrutų grupė Nr. 14: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2014.txt
 15. Maršrutų grupė Nr. 15: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2015.txt
 16. Maršrutų grupė Nr. 16: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2016(1).txt
 17. Maršrutų grupė Nr. 17: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2017.txt
 18. Maršrutų grupė Nr. 18: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2018.txt
 19. Maršrutų grupė Nr. 19: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2019.txt
 20. Maršrutų grupė Nr. 20: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2020.txt
 21. Maršrutų grupė Nr. 21: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Mar%C5%A1rut%C5%B3%20grup%C4%97%20Nr_%2021.txt
 22. autobusu-konkursas@ltsa.lt: mailto:autobusu-konkursas@ltsa.lt
 23. pasiūlymo formą: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Pasi%C5%ABlymo%20forma.docx
 24. čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f07bdc305f3411eca9ac839120d251c4/pXEEPtuyDb
 25. Tolimojo susisiekimo maršrutų žemėlapių paieškos instrukcija: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Tolimojo%20susisiekimo%20mar%C5%A1rut%C5%B3%20%C5%BEem%C4%97lapi%C5%B3%20paie%C5%A1kos%20instrukcija.pdf
 26. Eismo tvarkaraščiuose esančių raidžių paaiškinimai: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Tolimojo%20susisiekimo%20mar%C5%A1rut%C5%B3%20eismo%20tvarkara%C5%A1%C4%8Diuose%20esan%C4%8Di%C5%B3%20raid%C5%BEi%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf

Source URL: http://ebus.lt/ltsa-paskelbe-antra-vezeju-atrankos-tarpmiestiniais-marsrutais-konkurso-etapa/