Metinis LKVA susirinkimas – Marijampolėje

by Lina | 17 balandžio, 2023 6:17 am

Balandžio 14 d. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos nariai rinkosi Marijampolėje. Į Suvalkijos sostinę kolegas pakvietusi Marijampolės autobusų parko direktorė Dalytė Venčkauskienė aprodė naujai atidarytas, dar dažais kvepiančias autobusų parko patalpas, susirinkusiuosius sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda. Meras ne tik tarė sveikinimo žodį, kur pabrėžė viešojo transporto svarbą miestui ir rajonui, bet ir išklausė informaciją apie galimybes atnaujinti viešojo transporto parkus pasinaudojant ES fondų lėšomis.

Svarbiausi praėjusiųjų darbai ir pasiekimai

Lietuvos keleivių vežimo asociacijoje šiandien yra 23 įmonės – tiek priklausančios savivaldybėms, tiek ir privačios, taip pat – keleivių vežėjas traukiniais, įmonė „LTG Link“.

Susirinkime aptarti finansinės veiklos rezultatai, svarbiausi per 2022-uosius nuveikti darbai, kalbėta apie bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis bei asociacijomis, priminta apie pastaraisiais metais rengtus susitikimus, pasitarimus, posėdžius, taip pat įvairius renginius bei keliones.

Tarp svarbiausių praėjusiais metais nagrinėtų klausimų – tolimojo susisiekimo pertvarka, kuriai skirta daugiausia dėmesio. „Kompromisinis sprendimais priimtas: suteiktas 18 mėnesių pereinamasis laikotarpis, kai bus galima vežti keleivius tais pačiais maršrutais ir  tvarkaraščiais, nereikės derinti esamų tvarkaraščių su autobusų stotimis, nebus reikalaujama pateikti 12  mėnesių garantijos, netaikomas reisų dažnių reikalavimas. Naujų maršrutų trasos negalės būti dubliuojamos daugiau kaip 50 proc. esamų maršrutų trasų. Taip pat pailgintas iki 5 metų reikalavimų autobusų stotims įgyvendinimo laikotarpis“, – priminė G. Nakutis.

Seimui priėmus šias pataisas, LTSA nutraukė vežėjų parinkimo tolimojo susisiekimo maršrutams konkursą ir panaikino konkurso nuostatus. „Tačiau kol kas neparengti ir keleivių vežėjams nežinomi poįstatyminiai teisės aktai ar jų projektai, todėl dar reikės nemažai laiko ir pastangų į juos įsigilinti“, – pabrėžė asociacijos prezidentas.

G. Nakutis pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir asociacija „Linava“, priminė, jog tik bendromis pastangomis pavyko pasiekti priimtino rezultato.

Pastaruoju metu vis labiau aktualus tampa vairuotojų trūkumo, transporto priemonių pritaikymo žmonėms su individualiais poreikiais klausimas – prie jo taip pat žadama grįžti šiais metais, atnaujinti diskusijas su institucijomis dėl pritaikymo kriterijų įgyvendinimo praktinių, teisinių ir finansinių aspektų.

Keleivių vežėjai tvirtai žengia Žaliojo kurso keliu, tačiau čia susiduria su įvairiomis problemomis. G. Nakutis priminė, jog 2022 m. viduryje buvo pradėtos formuoti paramos priemonės, skirtos atnaujinti viešojo transporto priemones, įsigyjant naujas, alternatyviais degalais varomas. Suformuoti du priemonių paketai, vienas – skirtas 18 savivaldybių (160 mln. Eur), turinčių darnaus judumo planus, kitas – skirtas 42 likusioms savivaldybėms (75 mln. Eur, dabar liko 66 mln. Eur). Tikimasi, kad finansavimo aprašai bus paskelbti artimiausiu metu.

Darbai šiems metams

Susirinkime kalbėta ir apie darbų gaires 2023-iesiems. Ir toliau teks skirti dėmesio tolimojo susisiekimo pertvarkai, vežėjai bei asociacija aktyviai dalyvaus poįstatyminių teisės aktų teisėkūros procese.

Teks grįžti ir prie vairuotojų trūkumo, ieškoti problemos sprendimo būdų bei juos įgyvendinti, spręsti transporto priemonių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems keleiviams klausimus, taip pat  netradicinių transporto priemonių, tokių kaip funikulieriai, lyniniai keltuvai,  įtraukimo į viešojo transporto sistemą ir kt.

Itin aktualus klausimas lieka viešojo transporto priemonių atnaujinimas, ketinama siekti didesnio finansavimo intensyvumo, paramos įsigyjant biometanu varomų transporto priemonių, taip pat – ekologiškais degalais varomų tolimojo susisiekimo autobusų.

Šiais metais teks grįžti ir prie kelių rinkliavos (e-tlling) – siekti, kad šia rinkliava nebūtų taikoma viešojo transporto ir / ar aukščiausius Euro standartus atitinkantiems autobusams.

Keleivių vežėjams dirbti trukdo nepatenkinama kelių būklė ir priežiūra – asociacijos manymu, visi keliai, kuriais vyksta reguliarus susisiekimas, turi būti išasfaltuoti, tinkamai prižiūrimi ir tvarkomi ištisus metus

Asociacijos nariai aktyviai diskutavo ir išsakė savo nuomonę įvairiais klausimais, dalinosi patirtimi, siūlė galimus problemų sprendimų būdus.

Pasibaigus ofiacialiajai daliai, keleivių vežėjai apžiūrėjo naujas Marijampolės autobusų parko patalpas, apsilankė atnaujintoje bei puikiai tvarkomoje Marijampolės autobusų stotyje. Apie naujoves Marijampolės autobusų parke skaitykite tik eBus.lt.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110404.jpg
  2. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110659.jpg
  3. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_163057.jpg
  4. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_163138.jpg
  5. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_163657.jpg
  6. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110430.jpg
  7. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110359.jpg
  8. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110656.jpg
  9. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110538.jpg
  10. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/04/20230414_110541.jpg

Source URL: http://ebus.lt/metinis-lkva-susirinkimas-marijampoleje/