Mokesčio už aplinkos teršimą pasikeitimai: ką reikia žinoti jį deklaruojant?

by Lina | 14 vasario, 2022 5:01 am

Aplinkos ministerija sulaukia daug klausimų apie mokesčio už aplinkos teršimą iš transporto priemonių ir kitų mobiliųjų taršos šaltinių (automobiliai, vilkikai, traktoriai, lėktuvai, laivai, traukiniai, ne keliais judantys mechanizmai – krautuvai, keltuvai, pramoninė įranga ir pan.) pasikeitimus. Jie įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d., tačiau mokestis deklaruojamas ir mokamas pasibaigus kalendoriniams metams, iki vasario 15 d.

Vienas esminių pokyčių, numatytų Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme – buvo panaikintos lengvatos ir išimtys vykdantiems individualią veiklą, taip pat žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkio subjektams, kurie dabar privalo deklaruoti mokestį už 2021  m. mokestinį laikotarpį. Mokestis už žemės ūkio techniką (mechanizmus) bus mokamas ją registruojant Traktorių ir ne keliais judančių mechanizmų registre.

Nuo 2021 m. panaikinus lengvatas, reikės mokėti mokestį už transporto priemones, kurios turi išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas, ir kurios iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo atleistos nuo mokesčio mokėjimo.

Taip pat nebėra lengvatos krovininėms transporto priemonėms ir autobusams, kuriems buvo taikomi mokestį mažinantys koeficientai atsižvelgus į EURO emisijos standartą.

Neapmokestinamos tik naujos transporto priemonės – lengvieji automobiliai varomi benzinu ir (ar) dujomis, pagaminti ne vėliau nei prieš 4 metus, skaičiuojant nuo jų pirmosios registracijos. Taip pat sunkvežimiai bei autobusai – nepriklausomai nuo naudojamos degalų rūšies, nuo kurių pirmosios registracijos praėję ne daugiau kaip 3 metai.

Atkreipiame dėmesį, kad lengvieji  automobiliai, varomi dyzelinu nuo mokesčio neatleidžiami.

Pavyzdžiui, jei įmonė turi 5 lengvuosius M1 kategorijos automobilius, iš jų vienas dyzelinis, kurio pirmosios registracijos data 2020 m. sausio 1 d. ir 4 – varomi benzinu, 3 iš jų pirmoji registracija –  2019 m. birželio 7 d. ir 1 automobilio – 2017 m. gruodžio 17 d. Mokestis bus apskaičiuojamas už 2 automobilius – dyzelinį ir benzinu varomą, kurio pirmosios registracijos data yra 2017 m. gruodžio 17 d., pagal jų sunaudotą degalų kiekį.

Daugiau aktualios informacijos apie mokesčio pasikeitimus rasite čia[1].

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. čia: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/mokestis-uz-aplinkos-tersima-is-mobiliuju-tarsos-saltiniu

Source URL: http://ebus.lt/mokescio-uz-aplinkos-tersima-pasikeitimai-ka-reikia-zinoti-ji-deklaruojant/