Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas

by Lina | lapkričio 20, 2018 4:53 am

LR Seimo tinklapyje paskelbtas Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas.

 

 

 

Jame skirta vietos ir viešajam transportui. Su plano projektu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d721b8c08f0511e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=14f228982y[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d721b8c08f0511e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=14f228982y: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d721b8c08f0511e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=14f228982y

Source URL: http://ebus.lt/nacionalinio-oro-tarsos-mazinimo-plano-projektas/