Naujai įregistruoti teisės aktų projektai

lapkričio 10 04:13 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams.

SM Nutarimo projektas 22-14899, 2022 m. lapkričio 08 d.
Dėl projekto „Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimas“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu

 Projekto tikslas –  pripažinti valstybei svarbiu projektu, kad iki 2024 m. rugsėjo 1 d. įdiegti Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą (toliau – EKRIS), veikiančią visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įdiegus EKRIS bus  užtikrintas įmokų už transporto priemonių faktinį naudojimąsi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais mokamais valstybinės reikšmės keliais surinkimas, įgyvendinant ES  taikomus kelių rinkliavos principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, ir susigrąžinta dalis išlaidų, kurios bus naudojamos apmokestinamo valstybinės reikšmės kelių tinklo infrastruktūros statybai, priežiūrai, eksploatavimui ir plėtrai.

 Įsakymo projektas 22-14885, 2022 m. lapkričio 08 d.
Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 2B-445 „Dėl krovinių / keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimo blanko formos ir šio pažymėjimo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo

 LTSA įsakymo projektas 22-14782, 2022 m. lapkričio 04 d.
Dėl privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kokybės kontrolinio tikrinimo atlikimo ir privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Jis nustato privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kokybės kontrolinio tikrinimo atlikimo procedūrą ir privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarką.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka