Naujai įregistruoti teisės aktų projektai

kovo 06 05:25 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota nemažai teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

1. Įsakymo projektas 23-2589, 2023 m. kovo 02 d.
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3-365(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.2.1-TID-V-508 PRIEMONĖS „VIENO LYGIO EISMO SANKIRTŲ ELIMINAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2. Įsakymo projektas 23-2604, 2023 m. kovo 02 d.
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3-465(1.5 E) ,,DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.1.1-TID-V-503 PRIEMONĖS „TEN-T GELEŽINKELIŲ TINKLO ATNAUJINIMAS IR PATOBULINIMAS, SKIRTINGŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO SĄVEIKOS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

3. Įsakymo projektas 23-2664, 2023 m. kovo 02 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3-140 (1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.2.1-TID-R-511 PRIEMONĖS „VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

4. Įsakymo projektas 23-2667, 2023 m. kovo 02 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3-562 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĖS „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

5. Įsakymo projektas 23-2675, 2023 m. kovo 02 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-399(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-515 PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

6. Įsakymo projektas 23-2685, 2023 m. kovo 02 d.
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-169 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.1.1-TID-V-504 PRIEMONĖS „INTELEKTINIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ DIEGIMAS TEN-T TINKLE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

7. Įsakymo projektas 23-2686, 2023 m. kovo 02 d.
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-618 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.1.1-TID-V-505 PRIEMONĖS „JŪRŲ TRANSPORTO EISMO SĄLYGŲ GERINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

8. Įsakymo projektas 23-2687, 2023 m. kovo 02 d.
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3-371(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.2.1-TID-V-510 PRIEMONĖS „LAIVYBOS SĄLYGŲ VANDENS TRANSPORTE UŽTIKRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

9. Įsakymo projektas 23-2701, 2023 m. kovo 02 d.
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-58 ,,DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T KELIŲ TINKLO TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR PRALAIDUMO DIDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

10. Nutarimo projektas 22-15993(3), 2023 m. kovo 02 d.
DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO SANKRYŽOS SU KRAŠTO KELIU NR. 130 KAUNAS-PRIENAI-ALYTUS IKI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PAGAL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO SANKRYŽOS SU KRAŠTO KELIU NR. 130 KAUNAS-PRIENAI-ALYTUS IKI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO SPRENDINIUS PROCEDŪROS PRADŽIOS

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka