Naujai įregistruoti teisės aktų projektai

by Lina | rugsėjo 29, 2022 3:10 am

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

LTSA registruotas įsakymo projektas 22-13224, 2022 m. rugsėjo 27 d.
Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo[1]

Vidaus reikalų ministerija 2022-09-26 registravo įsakymo projektą 22-13173

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo[2]

 LTSA  registruotas įsakymo projektas 22-12777, 2022 m. rugsėjo 19 d.
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 2B-340 „Dėl ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo[3]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1663138
  2. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/68ef47613d6011edbf47f0036855e731
  3. Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 2B-340 „Dėl ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1661353

Source URL: http://ebus.lt/naujai-iregistruoti-teises-aktu-projektai/