Naujai registruoti teisės aktų projektai

kovo 22 04:58 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai.

Nutarimo projektas 21-34549(3), 2022 m. kovo 17 d. „Dėl Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4dab7640a5bc11ecaf79c2120caf5094

Įstatymo projektas 21-34550(3), 2022 m. kovo 17 d. „Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 11 straipsnio pakeitimo įstatymas“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3c45fd90a5bb11ecaf79c2120caf5094

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka